362. Apvienojieties, jo mēs tuvojamies Jaunās Paradīzes vārtiem
Ceturtdiena, 2012.g. 1. marts, pl.19:55

Mana mīļotā meita, tagad daudzi no Maniem bērniem tiks glābti Manu sekotāju lūgšanu un ciešanu dēļ, jo viņu mīlestība uz Mani pārsniedz cilvēces vairumam zināmo.
Šajā intensīvajā … Lasīt vairāk >


363. Dievs Tēvs: Brīdinājums par Jaunā Laikmeta sātaniskajiem kultiem un mācībām
Piektdiena, 2012.g. 2.marts, pl. 00.20

Mana meita, pieaugs pārbaudījumi cilvēcei laikā, kad notiks noslēdzošā tīrīšana, kas nepieciešama pirms Mana mīļā Dēla, Jēzus Kristus Otrās Atnākšanas.
Zeme gatavojas šim lieliskajam … Lasīt vairāk >


364. Vissvētākā Jaunava Marija: Mostieties, bērni. Jums ir jāpieņem Patiesība
Sestdiena, 2012.g. 3.marts, pl.14.33

Mans bērns, uz šo brīdi Mana Dēla ciešanas ir pielīdzināmas tām ciešanām, kādas Viņš piedzīvoja, kad Viņš bija uz zemes.
Sāpes, kuras Viņš toreiz izcieta un, … Lasīt vairāk >


365. Katoliskā Baznīca un Izraēla Nams tiks vajāti
Svētdiena, 2012.g. 4.marts, pl.15.30

Mana mīļotā meita, laiks, lai tiktu atklāti zīmogi, kas novedīs pie tā, ka tiks atvērts arī septītais zīmogs, ir gandrīz pār jums.
Caur jūsu lūgšanām, būs iespējams … Lasīt vairāk >


366. Patiesības Grāmata tiks atklāta tev, laiku beigu septītajam vēstnesim
Pirmdiena, 2012.g. 5.marts, pl. 15.30

Mana maigi mīļotā meita, Es nāku šodien, lai mierinātu tevi šajā ciešanu laikā, kas veļas pār tevi no visām pusēm.
Zini, ka Svētajam Jānim (Evaņģēlistam) … Lasīt vairāk >


367. Tagad skatieties, kā Miera Cilvēks sevi pasniegs pasaulei
Otrdiena, 2012.g. 6.marts, pl. 15.20

Mana maigi mīļotā meita, tev ir jāturpina pildīt Mani Svētie norādījumi, un nepieļaut, lai kāds tevi šajā misijā aptur, neskatoties uz to, ka tev turpināsies uzbrukumi … Lasīt vairāk >


368. Pirmais Zīmogs – reliģiskā atkrišana
Trešdiena, 2012.g. 7.marts, pl.15.40

Mana maigi mīļotā meita, pasaki Maniem bērniem, ka nevienam no cilvēkiem nav zināšanu vai pilnvaru atklāt Patiesību, ko ietver Jāņa Atklāsmes Grāmata. Neatkarīgi no tā, par cik lietpratīgiem (zinošiem) viņi … Lasīt vairāk >


370. Dievs Tēvs: Manas Aizsardzības Zīmogs tika pareģots, kad pienāca laiks atlauzt Otro Zīmogu
Ceturtdiena, 2012.g. 8.marts, pl.19.52

Mana mīļotā meita, jau divus tūkstošus gadu pasaule gaida šo mirkli.
Vieni gaida ar bailēm sirdī, savukārt citi – ar nepacietību un … Lasīt vairāk >


371. Vissvētākā Jaunava Marija: Lūdzieties Rožukroni visās pasaules valstīs no šīs dienas līdz Lieldienu svētdienai
Piektdiena, 2012.g. 9.marts, pl.19.15

Mans mīļais bērns, kā Es raudu, kad Es redzu naidu ne tikai pret tevi, bet arī pret Mana mīļotā Dēla Jēzus … Lasīt vairāk >


372. Ir pienācis laiks Otrā Zīmoga atvēršanai, jo kari palielinās
Sestdiena, 2012.g. 10.marts, pl. 15.30

Mana maigi mīļotā meita, ir pienācis laiks Otrā Zīmoga atvēršanai, jo kari palielinās un paplašinās. Atriebes tumšie eņģeļi nāk no viena avota, Mana meita, un … Lasīt vairāk >