1116. Mans Solījumu nākt vēlreiz tiks izpildīts šīs paaudzes dzīves laikā
Ceturtdien, 2014.g. 1.maijs, pl.23.30

Mana karsti mīļotā meita, Mans Solījums nākt vēlreiz tiks izpildīts šīs paaudzes dzīves laikā. Šajā laikā pasaulē daudzi cilvēki ir aizmirsuši pravietojumus, kas iekļauti Vissvētajā Lasīt vairāk >


1117. Pestīšanas Māte: Apokalipse būs viss, kas saistīts ar Mana Dēla Baznīcas uz Zemes sagrābšanu, ko veiks Viņa ienaidnieki
Piektdiena, 2014.g. 2.maijs, pl.19.00

Mans bērns, kad cilvēki dzird vārdu “Apokalipse”, tas viņu sirdīs var iesēt bailes. Tas ir tāpēc, ka … Lasīt vairāk >


1118. Lūdziet, un jums tiks dots – nav tukšs solījums, bet gan tas, ko Es izdarīšu
Sestdiena, 2014.g. 3.maijs, pl.15.50

Mana karsti mīļotā meita, kad Es lūdzu cilvēkiem uzticēties Man, tas daudziem cilvēkiem ir ļoti grūti izdarāms. Tik daudziem ir … Lasīt vairāk >


1119. Pestīšanas Māte: Dievs nekad neļautu izmainīt vai interpretēt Viņa Vārdu, lai Tas būtu atbilstošs cilvēkam
Svētdiena, 2014.g. 4.maijs, pl.16.23

Mani dārgie bērni, kad Dievs pasaulē nosūtīja praviešus, viņi bija vienkārši kurjeri (vēstneši) Tie tika nosūtīti, lai izplatītu Patiesību – … Lasīt vairāk >


1120. Patiesības Grāmata būs jaunās viltus grāmatas antitēze
Pirmdiena, 2014.g. 5.maijs, pl.16.10

Mana karsti mīļotā meita, visiem tiem, kas seko Manai Balsij caur šiem vēstījumiem, arī turpmāk tiks dotas lielas svētības, jo viņu izturība tiks pārbaudīta veidos, kas nav zināmi Lasīt vairāk >


1121. Cik daudziem cilvēkiem ir dots ticēt pārkāpumam (grēkam) taisnīguma vārdā?
Otrdiena, 2014.g. 6.maijs, pl.20.02

Mana karsti mīļotā meita, Mana Vārda noraidīšanai ir tik daudz iemeslu tāpēc, ka Patiesība ir kā dadzis acī tiem, kuri kaunas atklāti sludināt Manas Mācības.… Lasīt vairāk >


1123. Es izmantošu upurdvēseles, lai atvestu pie Manis dvēseles, kuras citādi nekad nevarētu izglābties
Trešdiena, 2014.g. 7.maijs, pl.23.43

Mana karsti mīļotā meita, kad Es aicinu dvēseles sekot Man, tas izraisa jūtu sajaukumu – no gavilēm līdz lielām ciešanām. Jo, kad Lasīt vairāk >


1124. Nav vajadzības uztraukties, jo Dievs mīl jūs visus
Ceturtdiena, 2014.g. 8.maijs, pl.23.30

Mana karsti mīļotā meita, palūkosieties apkārt un jūs redzēsiet daudzus cilvēkus, kuri dzīvo bezrūpīgu dzīvi. Jūs redzēsiet smieklus, prieku un lielu biedriskumu, un jūs zināsiet, ka tas … Lasīt vairāk >


1125. Dievs Tēvs: Nekad neiebilstiet pret Manu Dievišķo Gribu
Piektdiena, 2014.g. 9. maijs, pl.17.00

Mana mīļā meita, Es radīju pasauli, jo tāda bija Mana Griba. Mana Griba ir pastāvējusi vienmēr un vienmēr pastāvēs. Mana Griba tiks darīta ar vai bez Lasīt vairāk >


1126. Es augšāmcelšu Manas Baznīcas ietvaros cilvēku, kurš piecelsies un sludinās Patiesību
Sestdiena, 2014.g. 10.maijs, pl.17.30

Mana karsti mīļotā meita, tas nav, lai jūs tagad saprastu, bet ziniet, ka Es augšāmcelšu Manas Baznīcas ietvaros cilvēku, kurš piecelsies un sludinās Patiesību. … Lasīt vairāk >