783. Aborts ir nāvīgs grēks un tie, kas par to ir atbildīgi, degs mūžīgās elles ugunīs
Trešdiena, 2013.g. 1.maijs, pl.20.25

Mana mīļotā meita, šī Mana – Dieva Jēra – iejaukšanās pasaulē ar šo Vēstījumu atklāšanas palīdzību bija pareģota.
Tiem, kuri … Lasīt vairāk >


784. Viņi tiks apsūdzēti noziegumos pret Pētera Krēslu un Manā Svētajā Vārdā publiski pazemoti
Ceturtdiena, 2013.g. 2.maijs, pl.20.07

Mana mīļotā meita, līdz ar jaunās viltus mācības pieņemšanu, kas viņus ievedīs tumsas valstībā, daudzi no Baznīcas augstākajiem posteņiem to pametīs.
Tos, … Lasīt vairāk >


785. Tas, kas pirmajā acu uzmetienā šķitīs kā autentisks skatījums, ko viņi pārstāvēs, tiks uzlūkota kā jauna katolicisma forma
Piektdiena, 2013.g. 3.maijs, pl.18.15

Mana mīļotā meita, velnišķīgais plāns iznīcināt Katoļu Baznīcu no iekšpuses, jau ir darbībā. Viss, kas Dievam … Lasīt vairāk >


786. Tas bija lepnības grēks, kas izraisīja Lucifera kritienu, un viņš tika atdalīts un iemests bezdibenī
Sestdiena, 2013.g. 4.maijs, pl. 23.35

Mana mīļotā meita, Mans Vārds sasniedz daudzu ausis, taču Es atnācu brīdināt visus tos no jums, kuri neklausīs Mani. … Lasīt vairāk >


787. Nemēģiniet lietā likt savus prāta apsvērumus, mēģinājumos attaisnot Manu eksistenci, jo Es neesmu no šīs pasaules
Svētdiena, 2013.g. 5.maijs, pl.16.15

Mana mīļotā meita, atšķirtības sāpes no Manis, Jēzus Kristus, Cilvēka Dēla, daudziem nav zināmas, taču, kad pienāks diena, kad … Lasīt vairāk >


788. Ja jums ir dota Patiesība, ir svarīgi, lai jūs turpinātu izplatīt Dieva Vārdu
Pirmdiena, 2013.g. 6.maijs, pl.18.42

Mana mīļotā meita, tiem, kuri nav gribējuši apzināti Mani apvainot, jo viņi nezina Manu Vārdu, jau tuvākajā laikā tiks dotas rekomendācijas (vadlīnijas), … Lasīt vairāk >


789. Dieva Māte: Misija, kas jums dota, ir pēdējais posms Gala Derībā
Trešdiena, 2013.g. 7.maijs, pl.17.00

Mans mīļais bērns, Es šodien šajā īpašajā redzējumā tev atklāju Manas Sirds noslēpumu, un kā Tā savijas ar Mana mīļotā Dēla Vissvētāko Sirdi. Mana Lasīt vairāk >


791. Mana karstākā vēlēšanās – lai jūs meklētu jaunu cilvēku dvēseles
Ceturtdiena, 2013.g. 9.maijs, pl.22.45

Mana mīļotā meita, Mana mīlestība uz tiem jaunajiem cilvēkiem – katras tautības, ādas krāsas un ticības, – kuri neatzīst Mani, ir mūžīga. Tik dziļas ir … Lasīt vairāk >


792. Vienīgi Dieva bērnu izdzīvošanai nepieciešamais ūdens nāks no Dzīvības Koka
Piektdiena, 2013.g. 10.maijs, pl.16.40

Mana mīļotā meita, svētīgi ir tie, kas atsaucas uz patieso Dieva Vārdu, jo viņi būs pirmie, kas celsies un tiks ievesti Manā Jaunajā Valstībā. Tiem, … Lasīt vairāk >


793. Brīnumi, kurus Es apsolīju pasaulei caur Manām Krusta Ceļa lūgšanām, palielināsies
Sestdiena, 2013.g. 11.maijs, pl.20.20

Mana mīļotā meita, nav svarīgs veids, kādā jūs tiekat noraidīti un jums jāizcieš sāpes dēļ Manis, jo Mans Vārds nekad nemirs. Tas augs un … Lasīt vairāk >