78. Krievija un Ķīna novedīs pie sabrukuma (šķelšanās)
Svētdiena, 2011.g. 1.maijs, pl.21.00

Mīļotā meita pasaki pasaulei, ka tagad norit gatavošanās process dvēseļu sagatavošanai Jaunajai Paradīzei uz Zemes, kuru Es apsolīju.
Manas Otrās Atnākšanas uz Zemes diena nav jūsu zināšanai. Tomēr … Lasīt vairāk >


79. Sātans visā pasaulē sēj haosu, bet tagad viņa dienas ir skaitītas
Trešdiena, 2011.g. 4.maijs, pl.20.45

Mana mīļotā meita, tagad visiem tiem, kas visā pasaulē ir aizmiguši, steidzami jāklausās Manu Svēto Vārdu, Manas Mācības Patiesību. Turpinoties satricinājumu izplatībai visā pasaulē, … Lasīt vairāk >


80. Manas Krustā sišanas zvērības cilvēkiem nav atklātas tādā veidā, kā pienāktos
Sestdiena, 2011.g. 7.maijs, pl.21.50

Mana mīļotā meita, tev tagad jāņem Mans Krusts, un jāpalīdz Man to nest ceļojumā, ko Es tev esmu paredzējis. Manu dārgo meitiņ, kā tu … Lasīt vairāk >


81.Svētais Gars ir izlējies pār visu pasauli
Otrdiena, 2011.g. 10.maijs, pl.16.00

Mana meita, pastāsti pasaulei, ka šodien notika ievērojams Manas Žēlsirdības akts, kurā Svētais Gars, viena no lielākajām dāvanām Maniem bērniem, izlējās pār visu pasauli. Šī dāvana ir būtiska, palīdzot … Lasīt vairāk >


82. Jaunavas Marijas vēstījums par Svēto aizsardzību
Trešdiena, 2013.g. 11.maijs, pl.22.30

Mans bērns, tu tagad kļūsti daudz tuvāka Mana dārgā Dēla Sirdij. Tavs ceļojums ir bijis grūts, turklāt tas notika tik īsā laika periodā. Tas bija ar Dieva Tēva rīkojumu, … Lasīt vairāk >


84. Kāpēc Dievs, Mūžīgais Tēvs, pasaulē sūta jaunus praviešus
Piektdiena, 2011.g. 13.maijs, pl.22.45

Mana mīļotā meita, tiem, kas šaubās, it īpaši Maniem iesvētītajiem kalpiem, kuri var noraidīt Manu Vārdu caur šiem vēstījumiem, Es gribu teikt, lūk, ko. Palieliniet jūsu ticību … Lasīt vairāk >


85. Atsakieties no Jaunā Laikmeta (New Age) garīgās darbības
Svētdiena, 2011.g. 15.maijs, pl.17.00

Mana mīļotā meita, Es vēršos pie visiem Maniem sekotājiem ar aicinājumu noraidīt New Age kustības darbību, kas visu pasauli tur stingri savās rokās.
Kristietība vienmēr ir bijusi … Lasīt vairāk >


86. Gavēņa un atturības nozīme
Pirmdiena, 2011.g. 16.maijs, pl.11.30

Mana mīļā meita, beidzot tu esi sapratusi, ka bez Manis tu esi nekas. Tas ir caur Manu Žēlastību, ka tu saņemsi dzīvi Mana Tēva Valstībā. Bez Manas klātbūtnes tava dzīve būtu … Lasīt vairāk >


87. Godiniet Manu Tēvu
Trešdiena, 2011.g. 18.maijs, pl.17.00

Mana karsti mīļotā meita, Man pietrūka tā laika, ko tu Man solīji veltīt vakar, taču palaidi garām. Es saprotu, ka tu dzīvo ļoti aizņemtu dzīvi, bet atceries, ka Es esmu dzīve, kas … Lasīt vairāk >


88. Vecāku atbildība mūsdienu pasaulē
Ceturtdiena, 2011.g. 19.maijs, pl.18.15

Mana karsti mīļotā meita, tāpēc, ka trūkst ticības Visvarenā Dieva, Mūžīgā Tēva eksistencei, pasaule tagad ir nonākusi pilnīga izmisuma dzīlēs. Tagad Viņa eksistenci rotaļīgi noliedz pat bērniņi. Šīs tukšās, nocietinātās dvēseles … Lasīt vairāk >