1143. Es apsolīju Manam Tēvam, ka Es turpināšu sekot katrai dvēselei, par kuru Es upurēju Manu Dzīvi. Un Es to darīšu
Otrdiena, 2014.g. 3.jūnijs, pl.18.22

Mana karsti mīļotā meita, Es esmu nodomājis panākt katras tautas pasaulē atgriešanos, un tas ir Lasīt vairāk >


1144. Pestīšanas Māte: Pestīšanas Mātes svētku diena – pēdējā svētku diena, piešķirta Man, Dieva Mātei
Trešdiena, 2014.g. 4.jūnijs, pl.14.13

Mani dārgie bērni, pestīšanu var novēlēt vienīgi Mans Dēls Jēzus Kristus dvēselēm, kuras pieņem Viņa Dievišķo Žēlsirdību.
Pestīšanas Medaļa tomēr ir
Lasīt vairāk >


1145. Pestīšanas Māte: Skaitlis viens tiks izmantots kā jaunās grāmatas simbols
Piektdiena, 2014.g. 6.jūnijs, pl.23.15

Mans mīļais bērns, drīz Mana Dēla ienaidnieki pasaulei stādīs priekšā grēcīgu (nelabu) grāmatu, kuras vākā būs iestrādāts skaitlis viens sarkanā un melnā ar apslēptu āža … Lasīt vairāk >


1146. Garīdznieku ticību samīdīs lielākais Dieva ienaidnieks, kāds jebkad staigājis pa zemi – antikrists
Sestdiena, 2014.g. 7.jūnijs, pl.20.00

Mana karsti mīļotā meita, Patiesības Gars, kas dominē caur Manu Baznīcu uz Zemes, ir jāuztur (jāsaglabā), jākopj un jāatbalsta tiem Maniem iesvētītajiem … Lasīt vairāk >


1147. Pestīšanas Māte: Es lūdzu tos, kas seko šiem vēstījumiem, lūgties par šo Misiju
Svētdiena, 2014.g. 8.jūnijs, pl.14.45

Mans bērns, vai Es drīkstu palūgt tiem, kas seko šiem vēstījumiem, lūgties par šo Misiju? Jūsu lūgšanās lūdziet, lai šis Darbs ir … Lasīt vairāk >


1148. Mīlestība ir vienīgais veids, kā uzvarēt naidu. Naids nevar uzvarēt mīlestību, ja tā nāk no Dieva
Pirmdiena, 2014.g. 9.jūnijs, pl.21.42

Mana karsti mīļotā meita, kā Es ilgojos pasniegt palīdzības roku tiem, kuri ir zaudējuši ticību, un tiem, kas vairs … Lasīt vairāk >


1149. Bez Manas Gaismas nav nekas cits kā dvēseles tumsa. Nav miera. Nav mīlestības. Nav cerības. Nav dzīvības
Otrdiena, 2014.g. 10.jūnijs, pl.12.05

Mana karsti mīļotā meita, cilvēki var jautāt, kāpēc tas ir tik svarīgi, lai tiktu par katru cenu saglabāts … Lasīt vairāk >


1150. Dievs Tēvs: Svētās Trīsvienības Spēks ir ārpus cilvēka iejaukšanās
Trešdiena, 2014.g. 11.jūnijs, pl.12.25

Mana mīļā meita, Mana vēlme ir, ka katrs no jums šajā laikā atbildētu uz Svētās Trīsvienības aicinājumu. Svētās Trīsvienības Spēks ir ārpus cilvēka iejaukšanās, un ar … Lasīt vairāk >


1151. Tā būs izcilākā (lielākā) Diena kopš Dievs radīja Ādamu un Ievu
Piektdiena, 2014.g. 13.jūnijs, pl.22.20

Mana karsti mīļotā meita, Mans laiks ir ļoti tuvu, un tādēļ ir svarīgi, lai katrs cilvēks pasaulē sagatavotos tā, it kā tie varētu tikt Lasīt vairāk >


1152. Jūs nekad nedrīkstat pielūgt kādu citu dievu, izņemot Trīsvienīgo Dievu
Sestdiena, 2014.g. 14.jūnijs, pl.12.40

Mana karsti mīļotā meita, ir tikai viens Dievs – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars – visas atšķirīgas Personas Vienā. Nav trīs atsevišķu … Lasīt vairāk >