812. Es esmu Klātesošs Vissvētākajā Euharistijā caur transsubstantâcijas aktu
Svētdiena, 2013.g. 2.jūnijs, pl.22.15

Mana mīļotā meita, Man ir jāatgādina ikvienam no Dieva bērniem Patiesība par Manu Apsolījumu dot cilvēcei Svētās Euharistijas dāvanu. Man jums ir jāatgādina par Vissvētās Euharistijas spēku, … Lasīt vairāk >


813. Jūsu pagāniskās prakses novedīs jūs Ellē
Pirmdiena, 2013.g. 3. jūnijs, pl. 21.50

Mana mīļotā meita, šaustīšana, ko Es izciešu šajā laikā, ir saistīta ne tikai ar gaidāmo Manis nodevību Manā paša Baznīcā, bet arī ar pagānu viltus elkiem, kas Lasīt vairāk >


814. Mans ceļš ir ļoti vienkāršs. Jūs varat sekot Man tā, kā jūs vēlaties, bet jums Mani ir jāgodina Manās Kristiešu Baznīcās
Otrdiena, 2013.g. 4. jūnijs, pl.23.30

Mana mīļotā meita, daudzi aizrautīgi kāpj šo sarežģīto ceļu uz Patiesību, kā tas … Lasīt vairāk >


815. Pārējā Manu iesvētīto kalpu daļa parakstīs uzticības zvērestu Jaunajai pasaules reliģijai
Trešdiena, 2013.g. 5.jūnijs, pl.17.45

Mana mīļotā meita, beidzot arvien vairāk priesteru atbild uz Manu aicinājumu, kaut arī tas viņiem nozīmē ļoti vientuļu ceļu.
Viņiem ir pienākumi pret saviem … Lasīt vairāk >


816. Meli ļoti bieži nāk ietērpti kā labas lietas
Ceturtdiena, 2013.g. 6.jūnijs, pl.16.00

Mana mīļotā meita, kā Es vēlos, lai pasaulē varētu vairoties mīlestība, tad cilvēks patiesi mīlētu savu tuvāko tā, kā Mans Tēvs to ir pavēlējis, un nebūtu karu.… Lasīt vairāk >


817. Es visā pasaulē darīšu brīnumus, lai pierādītu skeptiķiem, ka tas esmu Es, Jēzus Kristus, kurš nosūtīja Manu pravieti sagatavot jūs visus Manai Otrajai Atnākšanai
Piektdiena, 2013.g. 7.jūnijs, pl.23.45

Mana mīļotā meita, visiem tiem, kuri zina Patiesību un, kuri pieņem … Lasīt vairāk >


818. Manu bērnu apsēstība ar pasaulīgiem labumiem un personīgās bagātības slavināšana (pielūgsme) atdala viņus no Dieva
Sestdiena, 2013.g. 8.jūnijs, pl.23:00

Mana mīļotā meita, kad cilvēce iegrimst arvien dziļāk grēkā, tā turpina meklēt materiālos labumus, kas, kā viņi uzskata, būs mierinājums … Lasīt vairāk >


819. Kad bazūņu skaņu pavadījumā uz Zemes nonāks Jaunā Jeruzaleme, debesis piepildīs Gaisma, un iestāsies klusums
Svētdiena, 2013.g. 9.jūnijs, pl.23.15

Mana meita, sāpes, kuras jūs tagad izciešat fiziski, ir, lai glābtu dvēseles, kas ir tik tālu no Manis, ka, ja … Lasīt vairāk >


820. Jums nav jābaidās no tā, ko Es jums apsolu, jo tas pieder jums un ir jūsu Mantojums
Pirmdiena, 2013.g. 10.jūnijs, pl.23.00

Mana mīļotā meita, pasaulei ir jāpasaka, ka Mans atgriešanās laiks ir tuvu. Mans laiks jau ir sācies, jo … Lasīt vairāk >


821. Nekad to nedariet, jo tas ir vienīgais grēks, kas ar savu liekulību izsauc Manī riebumu
Trešdiena, 2013.g. 12.jūnijs, pl.23.50

Mana mīļotā meita, pirmkārt un galvenokārt Es cenšos no visa spēka aizdedzināt ticīgo dvēseles; šajos Manos Svētajos Vēstījumos pasaulei, Man … Lasīt vairāk >