449. Čipā, kuru jūs būsiet spiesti pieņemt, tāpat kā jūs esat spiesti potēties, (skaitlis) 666 būs ielikts ar apslēptiem cipariem
Piektdiena, 2012.g.1.jūnijs, pl.20.15

Mana maigi mīļotā meita, antikrists jau gatavo savu miera noregulēšanas plānu, kuru viņš ieviesīs drīz pēc kariem … Lasīt vairāk >


450. Jaunava Marija: Es šīs ļaundarības atklāju maziem bērniem – Melānijai un Maksiminam La Saletē
Sestdiena, 2012.g. 2.jūnijs, pl. 11.00

Mans bērns, ir svarīgi, lai visi, kas mīl Manu Dēlu, šajos laikos lūgtos par spēka un neatlaidības žēlastībām.
Zināšanām, … Lasīt vairāk >


453.Tāpat kā Es biju pirmajā reizē atraidīts, tāpat Es būšu atraidīts arī otrajā reizē
Pirmdiena, 2012.g. 4.jūnijs, pl.15.20

Mana maigi mīļotā meita, vienīgi nedaudzi no Manas izredzētās tautas – ebrejiem, Mani pieņēma kā patieso Mesiju, kad Es atnācu pasaulē un … Lasīt vairāk >


454. Sātans gatavojas saindēt atsevišķu Manu izredzēto saprātu attiecībā uz šo Misiju
Otrdiena, 2012.g. 5.jūnijs, pl.22.00

Mana meita, nav saprātīgi, ka tie, kuri seko līdzi visiem Maniem vēstnešiem pasaulē, piekāptos sātana jaunajam plānam.
Viņš gatavojas saindēt atsevišķu Manu izredzēto prātu … Lasīt vairāk >


455. Jaunava Marija: Bērni, kad jūs šajā dzīvē ciešat, jūs pietuvojaties Manam Dēlam
Trešdiena, 2012.g. 6.jūnijs, pl. 17.05

Bērni, kad jūs šajā dzīvē ciešat, jūs pietuvojaties Manam Dēlam.
Ciešanas, lai cik tās smagas arī būtu, atnes žēlastības, īpaši, ja tās … Lasīt vairāk >


456. Pagājušajā gadā no Elles dzīlēm ir izlaisti 600.000 kritušo eņģeļu. Bet tagad – izlaisti vēl 5 miljoni
Ceturtdien, 2012.gada 7. jūnijs, pl. 20.00

Mana maigi mīļotā meita, laiks celties debesu kaujai, kas atkal uzbangojusi ar sātanu un viņa kritušajiem … Lasīt vairāk >


457. Jums nevar tikt atņemta brīvā griba. Es nevaru pieprasīt (likt) jums sekot Man
Piektdiena, 2012.gada 8.jūnijs, pl. 19.05

Mana maigi mīļotā meita, daudzi, kuri lasa šos Manus Svētos Vārdus, dotus cilvēcei aiz mīlestības, nepareizi izprot Manus nodomus.
Kā Cilvēka … Lasīt vairāk >


458. Dievs Tēvs: Es vadīšu Armagedona kauju kopā ar hierarhiju Debesīs
Sestdiena, 2012.g. 9.jūnijs, pl.15.45

Mana mīļā meita, tici tam, ka Es, jūsu Debesu Tēvs, izdarīšu visu, kas Manā Varā, lai glābtu visus Manus bērnus uz zemes.
Kaut arī Es … Lasīt vairāk >


459. Viltus pravietis valdīs ne vien pār Katoļu Baznīcu, viņš stāvēs arī pāri visām kristiešu Baznīcām
Svētdiena, 2012.g. 10.jūnijs, pl. 15.30

Mana patiesi mīļotā meita, Es aicinu visus Savus sekotājus šajā laikā būt drosmīgiem.
Šis laiks nav piemērots kritieniem un Lasīt vairāk >


460. Pestīšanas Māte: Lūdzieties par kristiešu Baznīcām, lai tām tiktu dotas žēlastības aizstāvēt savu ticību
Pirmdiena, 2012.g. 11.jūnijs, pl. 12.02

Visi Dieva bērni visā pasaulē tiek saukti kopā, lai šajā laikā lūgtu Manam Mūžīgajam Tēvam žēlastības.
Bērni, atklājiet Manam Tēvam Lasīt vairāk >