1167. Jūsu ticība tiks pārbaudīta tā, kā nekad agrāk
Otrdiena, 2014.g. 1.jūlijs, pl.20.50

Mana karsti mīļotā meita, mīlestība, kas izstaro no Maniem mācekļiem, kuri seko Man šajā laikā, ir visaptveroša. Tā ir Gaisma, kas liesmo jūsu vidū, kas uztur Manu … Lasīt vairāk >


1168. Pestīšanas Māte: Tas drīz kļūs par nelikumīgu – atzīt, ka jūs sekojat Jēzum Kristum
Trešdiena, 2014.g. 2.jūlijs, pl.16.40

Dārgie bērni, ja vien cilvēce būtu lieciniece Mana Dēla – kurš sēž uz Debesu Troņa, Mūžīgā Tēva labajā pusē – Majestātiskumam, Lasīt vairāk >


1169. Dievs Tēvs: Es Esmu Patiesība. Ņemiet Manu Roku un sekojiet Man. Visu Dzīve nāk no Manis
Ceturtdiena, 2014.g. 3.jūlijs, pl.16.40

Mana mīļā meita, cilvēka liktenis atrodas viņa paša kontrolē, jo viņam ir dota izvēles brīvība, kā dāvana no Manis.Lasīt vairāk >


1170. Cilvēks uz mīlestību atbild ar mīlestību, tāpat kā naids vairo (dzemdina) naidu
Sestdiena, 2014.g. 5.jūlijs, pl.17.46

Mana karsti mīļotā meita, ļaujiet Man sniegt mūsdienu pasaulē lielas Svētības, kad Es dāvinu katrai valstij (tautai) Mīlestības Garu caur Svētā Gara Spēku.Lasīt vairāk >


1171. Pestīšanas Māte: Es cieši sadarbošos ar Manu mīļoto Dēlu, Jēzu Kristu, Viņa cilvēces glābšanas nobeiguma aktā
Svētdiena, 2014.g. 6.jūlijs, pl.14.25

Mans bērns, Mans laiks kā Pestīšanas Mātei, kad Es cieši sadarbošos ar Manu mīļoto Dēlu, Jēzu Kristu, Viņa cilvēces Lasīt vairāk >


1172. Pestīšanas Māte: Vienīgi ar Dieva Mīlestību jūsu dvēselēs jūs spējat izplatīt Dieva Vārdu
Otrdiena, 2014.g. 8.jūlijs, pl.16.00

Mani mīļie bērni, vai jūs zināt, ka tas ir caur Dieva Mīlestību uz visiem no jums, ka Viņš ļāva Man sludināt Viņa Lasīt vairāk >


1173. Mans Vārds ir ļoti vienkāršs, viegli saprotams, taču pēc Viņa nav tik viegli dzīvot
Trešdiena, 2014.g. 9.jūlijs, pl.15.48

Mana karsti mīļotā meita, Mans norādījums visiem tiem, kuri godina Mani, ir cītīgi lūgties par satricinājumiem, kas drīz izlauzīsies pasaulē. Attīstīsies Lasīt vairāk >


1174. Zinot to, ko Es esmu mācījis, pats par sevi nenesīs neko labu, ja jūs viens otru nemīlat tā, kā Es jūs mīlu
Svētdiena, 2014.g. 13.jūlijs, pl.16.27

Mana karsti mīļotā meita, Dieva bērnus var pielīdzināt ziedu pumpuriem. Pumpuri, jo ar … Lasīt vairāk >


1175. Pasaule Mani ir pametusi, kā tas bija pareģots, un vislielākā nodevība pret Manu Miesu ir nodarīta
Otrdiena, 2014.g. 15.jūlijs, pl.18.00

Mana karsti mīļotā meita, pasaule Mani ir pametusi, kā tas bija pareģots, un vislielākā nodevība pret Manu Miesu ir … Lasīt vairāk >


1176. Cilvēka intelekts nespēj izprast visu, kas ir no Manis
Ceturtdiena, 2014.g. 17.jūlijs, pl.17.17

Mana karsti mīļotā meita, vislielākās sāpes, ka tiem, kas mīl Mani, ir jāpārcieš šo dvēseles tumsu. Jo vairāk jūs esat ar Mani un Manī, jo vairāk Lasīt vairāk >