835. Pestīšanas Māte: Tas, kam Es kļuvu par liecinieci, nekad nevar tikt uzlikts uz papīra, jo tā bija tik zemiska un nežēlīga spīdzināšana, kas tika nodarīta Viņa Dievišķajai Miesai
Pirmdiena, 2013.g. 1.jūlijs, pl.16.43

Mans bērns, kad tu ciet Mana Dēla … Lasīt vairāk >


836. Pestīšanas Māte: Nevienas durvis netika atvērtas, lai Mans Dēls ienāktu pasaulē ar cieņu
Trešdiena, 2013.g. 3.jūlijs, pl.12.57

Mans dārgais bērns, kad jūs esat izmesti tuksnesī un izolēti dēļ šīs Misijas, ir svarīgi zināt iemeslu, kāpēc. Jo tad, kad jūs … Lasīt vairāk >


839. Dievs Tēvs: Es zinu, ka abortu plāns visā pasaulē tiek kontrolēts
Ceturtdiena, 2013.g. 4.jūlijs, pl.18.40

Mana mīļā meita, ir pienācis Mans laiks piespiedu kārtā iejaukties, jo šajā laikā pasaulē pieaug lielais grēks pret Mani.
Mana Pacietība ir pārbaudīta, Manas … Lasīt vairāk >


840. Vienotā Pasaules Kārtība ir vislielākais farss pret Patieso Trīsvienīgo Dievu
Piektdiena, 2013.g. 5.jūlijs, pl.14.10

Mana mīļotā meita, pastāv viena reliģija, kas Manī izsauc vislielākās ciešanas, un, kura ir viltus reliģija, kas dievišķo zvēru.
Vienotā Pasaules Kārtība ir vislielākais … Lasīt vairāk >


841. Viņš izmantos Dieva Patiesību, lai aiz tās slēptos līdz īstajam brīdim
Svētdiena, 2013.g. 7.jūlijs, pl.17.35

Mana mīļotā laulātā draudzene, kāda gan tam ir nozīme, ja viņi kliedz uz jums vai jūs nolād Manā Vārdā? Kāda tam ir nozīme, ja … Lasīt vairāk >


842. Desmit Baušļi, kuri ir Mana Tēva doti pasaulei caur pravieti Mozu, tagad tiek cilvēku pārrakstīti
Pirmdiena, 2013.g. 8.jūlijs, pl.17.00

Mana mīļotā meita, kad jūs sajūtat, ka pastāv maz cerību uz grēciniekiem, lūdzu, atcerieties, ka Mana Lielā Žēlsirdība ir nepārtraukta. … Lasīt vairāk >


843. Pestīšanas Māte: Cilvēki tik viegli pieņem jaunus likumus, kuri pretendē būt labi
Trešdiena, 2013.g. 10.jūlijs, pl.15.26

Mans bērns, jūsu lūgšanas saņems atbildes, un tagad Mans Dēls iejauksies, lai jūsu īpašie nodomi piepildītos.
Jums ir jālūdzas par visiem tiem pasaulē, Lasīt vairāk >


845. Tas būs caur jūsu Mana Krusta Ceļa lūgšanu deklamēšanu (lūgšanu), ka Es varēšu viņus saglabāt
Ceturtdiena, 3013.g. 11.jūlijs, pl.13:57

Mana mīļotā meita, ļauj Man pievērst tevi tuvāk Manai Vissvētākajai Sirdij, jo, kad tu ļauj Man to darīt, Es tajā … Lasīt vairāk >


846. Es ilgojos pēc viņiem. Bez viņiem Es nevaru justies kā viens veselums
Svētdiena, 2013.g. 14.jūlijs, pl. 23.50

Mana mīļotā meita, kad Es jums dodu dāvanu visur redzēt Dieva bērnus caur Dieva Acīm, tas nav bez iemesla.
Katru reizi, kad … Lasīt vairāk >


847. Priesteriem: Nav tālu tā diena, kad jums piedāvās noliegt Manu Dievišķību
Pirmdiena, 2013.g. 15.jūlijs, pl.17.52

Mana mīļotā meita, Man ir jāvēršas pie Maniem priesteriem, kuri šajā laikā sāk apzināties, ka Es tagad runāju pasaulē caur šiem vēstījumiem.
Jums ir Lasīt vairāk >