478. Ir jāsaglabā Svētie Sakramenti: Grēksūdze, Kristības, Laulības un Svētā Euharistija
Svētdiena, 2012.g. 1.jūlijs, pl.15.45.

Mana maigi mīļotā meita, kā šajā brīdī Mani nospiež grēks un cik spēcīgi Es ciešu no noraidījuma mokām.
Mana Galva, tāpat kā tas bija ar … Lasīt vairāk >


479. Mans Vārds ir Mans Vārds. Neviens nevar pārsūdzēt Manu Vārdu, jo Tas ir iekalts akmenī
Pirmdiena, 2012.g. 2. jūlijs, pl.18:00

Mana mīļotā meita, ir svarīgi, ka Mani sekotāji joprojām ir pacietīgi. Nākotnei nekad nevajag būt sasteigtai.
Mana Mūžīgā Tēva … Lasīt vairāk >


480. No visām visdziļākās sāpes – dvēseles tukšums, kad jūs nespējat izjust nevienu mīlestības dzirkstelīti pret Mani, jūsu Jēzu
Otrdiena, 2012.g. 3. jūlijs, pl.20.00

Mana maigi mīļotā meita, kad es sūtu pārbaudījumus, tādus, kā garīgo sausumu, jums jāiemācās tos atpazīt … Lasīt vairāk >


481. Jaunava Marija: Lai kas arī notiktu pasaulē, jums bērni jāzina, ka Visaugstais Dievs ir notikumu Kungs
Trešdiena, 2012.g.4.jūlijs, pl.12.50

Mans bērns, tie, kuri redzēja Manas parādīšanās uz Zemes brīnumus, zinās, ka drīz pienāks vēstīto noslēpumu un pravietojumu laiks.
Bērni, Lasīt vairāk >


482. Dievs Tēvs: Neviens nav spējīgs izskaidrot, kā Es Radīju Visumu vai Cilvēci, neatkarīgi no tā, cik neatlaidīgi viņi to mēģina izdarīt; jo tas vienkārši nav iespējams
Ceturtdiena, 2012.g. 5.jūlijs, pl.15.30

Mana vismīļākā meita, palīdzi Man Manās bēdās, jo Es … Lasīt vairāk >


483. Kad Eņģeļi no četriem Debesu stūriem izlies uguni, viena trešdaļa Zemes tiks iznīcināta
Piektdiena, 2012.g. 6.jūlijs, pl.16.15

Mana patiesi mīļotā meita, nepieciešamais laiks, lai katra dvēsele – no jaunas līdz vecai visur, visās valstīs – sadzirdētu Manus Svētos Vēstījumus … Lasīt vairāk >


484. Viņi, iespējams, neklausās, taču viņiem tomēr jādod Dieva Vārds
Sestdiena, 2012.g. 7.jūlijs, pl.15.30.

Mana patiesi mīļotā meita, ja es lūdzu cilvēci veltīt uzmanību Manai Balsij, Mani ievaino tas, kad tie, kuri mīl Mani, apgalvo, ka Es nekad nerunātu tādā … Lasīt vairāk >


485. Esiet uzmanīgi. Jaunā Pasaules reliģija ārēji liksies laba, svēta, mīlestības un līdzcietības pilna organizācija
Svētdiena, 2012.g. 8.jūlijs, pl.17.17

Mana maigi mīļotā meita, lielā reliģiskā nodevība, par kuru jau Es runāju, tagad pasaulē uzņem tempus.
Šoreiz tā paplašinās kā pārklājs … Lasīt vairāk >


486. Katrs uz Zemes dzīvojošais cilvēks ieraudzīs savu dvēseli un uzzinās – daudzos gadījumos pirmo reizi – ka tā viņam ir
Pirmdiena, 2012.g. 9.jūlijs, pl.23.00

Mana patiesi mīļotā meita, Es gribētu tagad sagatavot visus Manus sekotājus „Brīdinājumam” tādā veidā, kas … Lasīt vairāk >


487. Viņi Mani noliegs, sakot, ka Mans Svētais Vārds ir pretrunā ar Dieva Vārdu
Trešdiena, 2012.g. 11 jūlijs, pl.19: 30

Mana meita, šajā laikā jūs pārdzīvosiet Manas sāpes, kā Es raudu par skaitliski lielo Dieva bērnu daudzumu, kuri mirst nāvīgos … Lasīt vairāk >