1305. Vienīgās briesmas cilvēcei ir pats cilvēks
Ceturtdiena, 2015.g. 1.janvāris, pl.23.50

Mana karsti mīļotā meita, cilvēks, kurš ir neatlaidīgs (noturīgs) lūgšanā, kļūs arvien tuvāks Man.
Ar tik lielu apjukumu pasaulē un Manas Baznīcas uz zemes vidū, cilvēces izaicinājums ir spēt … Lasīt vairāk >


1306. Pestīšanas Māte: Notiks daudzas nomaiņas, līdz galu galā izveidosies jauna reliģija
Sestdiena, 2015.g. 3.janvāris, pl.17.05

Mani dārgie bērni, mana Dēla Baznīcas uz zemes vaigs mainīsies līdz nepazīšanai, un tas tiks aizstāts ar citu – ne no mana Dēla. Aizstāšana … Lasīt vairāk >


1308. Tie, kas paši sevi paaugstinās Manā priekšā, bet runās ļaunu par citiem, tiks nogriezti no Manis
Svētdiena, 2015.g. 4.janvāris, pl.16.00

Mana karsti mīļotā meita, ja cilvēks, kurš netic Man vai Manam Vārdam, un kuram ir dota izšķiršanas spējas dāvana, … Lasīt vairāk >


1309. Bez Manis ķermeņa un dvēseles nāve varētu pretendēt uz visu cilvēku rasi
Otrdiena, 2015.g. 6.janvāris, pl.19.30

Mana karsti mīļotā meita, kad cilvēks pagriežas ar muguru pret Mani, Es raudu dziļās skumjās, taču Es esmu pacietīgs un žēlsirdīgs (piedodošs). Ja … Lasīt vairāk >


1310. Pestīšanas Māte: Jūs vai nu pieņemat Dieva Vārdu, Viņa noteiktu, vai jūs to nedarāt
Trešdiena, 2015.g. 7.janvāris, pl.16.30

Mani dārgie bērni, jums ir jābūt gataviem mana Dēla Plāniem atpirkt jūs visus Viņa Acīs. Viņa Iejaukšanās laiks, lai atmodinātu jūsos … Lasīt vairāk >


1311. Ja trūkst mīlestības, Manis nav šai dvēselē
Piektdiena, 2015.g. 9.janvāris, pl.15.30

Mana karsti mīļotā meita, ir pienācis laiks kristiešiem visā pasaulē apvienoties pret nicinājumu, ko parāda miljardi pret Patiesību – Dieva Svēto Vārdu.
Katru grēku pret Dievu tagad uzskata … Lasīt vairāk >


1312. Visaugstais Dievs: Mans Spēks pārsniedz visu, kas ir šajā pasaulē, un ārpus tās
Sestdiena, 2015.g. 10.janvāris, pl.15.36

Mana mīļā meita, cilvēce ir pavērsusies pret Mani un visu, ko Es radīju pēc Mana Attēla, un tāpēc Manas Bēdas ir lielas.… Lasīt vairāk >


1313. Uzticība ir atslēga uz patiesu mīlestību
Trešdiena, 2015.g. 14.janvāris, pl.15.40

Mana karsti mīļotā meita, kad mīlošu vecāku bērns jūt mīlestību, viņš vai viņa būs lolots ar liela atbalsta un draudzīguma (laipnības) sajūtu.
Bērna – kam palaimējies ar mīlošiem vecākiem Lasīt vairāk >


1314. Viņi attaisno grēku, lai viņiem nenāktos mainīt savu dzīvi
Piektdiena, 2015.g. 16.janvāris, pl.11.10

Mana karsti mīļotā meita, Mana Griba nekad nevar tikt pārvarēta, jo tā ir mūžīga.
Cilvēks ir sacēlies pret Dievu tik daudzos veidos, bet, kad cilvēka griba … Lasīt vairāk >


1315. Jūs Man esat vajadzīgi tāpat, kā Es jums esmu vajadzīgs
Sestdiena, 2015.g. 17.janvāris, pl.18.18

Mana karsti mīļotā meita, tas esmu Es, jūsu Jēzus, jūsu Pestītājs, kurš runā.
Tik daudzi cilvēki, kas lasa šos vēstījumus, baidās. Bailes rada sava veida … Lasīt vairāk >