1010. Pestīšanas Māte: Patiesība tiks sagrozīta, un Dieva Vārds tiks pasniegts no beigām uz sākumu (otrādi)
Trešdiena, 2014.g. 1.janvāris, pl.13.44

Mans bērns, lūdzu, aicini visus Dieva bērnus būt neatlaidīgiem pārbaudījumu laikā, kam ir jānāk. Visiem kristiešiem, kuri būs liecinieki negantajai … Lasīt vairāk >


1011. Trīs no četriem Mani noliegs
Ceturtdiena, 2014.g. 2.janvāris, pl.20.40

Mana meita, pār jums gandrīz jau ir tas laiks, kad visa Manas Eksistences publiskā atzīšana paliks vienīgi kā blāva mirgoņa no sveces dakts, kas nodedzināta gandrīz līdz pašam galam.… Lasīt vairāk >


1012. Līdz Lielajai Kunga Dienai Dieva bērniem tiks daudz kas atklāts
Piektdiena, 2014.g. 3.janvāris, pl.21.45

Mana karsti mīļotā meita, kad senatnes pravieši bija Dieva aicināti sludināt Patiesību, viņi nebija – neviens no viņiem – īpaši pārpilni entuziasma par Patiesā Dieva … Lasīt vairāk >


1013. Es vienmēr atsaukšos uz tiem no jums, kas lūdzas par citu dvēseļu apžēlošanu
Sestdiena, 2014.g. 4.janvāris, pl.13.40

Mana karsti mīļotā meita, kaut arī no Mana Taisnīguma ir jābaidās, Es vienmēr atsaukšos uz tiem no jums, kas lūdzas par citu … Lasīt vairāk >


1015. Ja dvēselē ir kaut mazumiņš lepnuma, Svētais Gars nekad tajā neieies
Svētdiena, 2014.g. 5.janvāris, pl.19.34

Mana karsti mīļotā meita, kad Svētā Gara Uguns ieiet cilvēka dvēselē, pirmā tās atbilde ir asaras. Otrā atbilde – tāds kā apmulsums. Trešā atbilde Lasīt vairāk >


1016. Jūs gatavojaties kļūt par lieciniekiem vislielākajai krāpšanai, kādu jebkad pasaulei uztiepis sātans
Otrdiena, 2014.g. 7.janvāris, pl.12.15

Mana karsti mīļotā meita, Mans Vārds paliks neskarts, jo Mani mīļotie, uzticīgie sekotāji visā pasaulē, kas veido Manas Baznīcas Atlikumu, nekad nenovirzīsies no … Lasīt vairāk >


1018. Kad jūs deklamēsiet (lūgsieties) šo jauno Litāniju lielo pārbaudījumu laikā, Es jums piešķiršu atelpu
Trešdiena, 2014.g. 8.janvāris, pl.21.15

Mana karsti mīļotā meita, tas ir jādara zināms, ka visiem no jums, kad jūs aizstāvēsiet Dieva Vārdu tumsas laikā, būs nepieciešama … Lasīt vairāk >


1019. Mana mīlestība pret cilvēci ir viengabalaina (viens veselums). Es mīlu visus, ieskaitot tos, kas izdara visnegantākos aktus
Ceturtdiena, 2014.g. 9.janvāris, pl.21.40

Mana karsti mīļotā meita, palūkojies sev visapkārt un, ko tu redzi? Pasauli, pilnu ar pretrunām. No vienas puses … Lasīt vairāk >


1020. Cilvēki, kas dzīvo mūsdienu pasaulē, ne ar ko neatšķiras no tiem, kuri dzīvojuši pirms tūkstošiem gadu
Sestdiena, 2014.g. 11.janvāris, pl.10.48

Mana karsti mīļotā meita, Es gribu, lai pasaule zinātu, cik stipri Es mīlu cilvēku, jo Es mīlu pat vispieticīgāko, Lasīt vairāk >


1021. Ļoti drīz tiks oficiāli paziņots, ka Elle ir vieta, kas neeksistē
Svētdiena, 2014.g. 12.janvāris, pl.20.28

Mana karsti mīļotā meita, ja Es, Jēzus Kristus, šajā laikā neuzrunātu pasauli, daudzas dvēseles nekad neienāktu Paradīzes vārtos.
Tik daudz nepateicīgu dvēseļu vairs nepakļaujas … Lasīt vairāk >