299. Vissvētākā Jaunava Marija: ja tumšās dvēseles atgriezīsies ticībā, iestāsies pagaidu miers
Svētdiena, 2012.g. 1.janvāris, pl.15.00

Mans bērns, laiks tuvojas, un jums, Mani bērni, jābūt pacietīgiem. Viss notiks saskaņā ar Mana Mūžīgā Tēva Svēto Gribu.
Jums, Mani bērni, ir jāzina, … Lasīt vairāk >


301. Vissvētākā Jaunava Marija: Manas Bezvainīgās Sirds Triumfs vairs nav tālu
Pirmdiena, 2012.g. 2.janvāris, pl.12.00

Mans bērns, Manas Bezvainīgās Sirds Triumfs vairs nav tālu.
Tā kā sātana vara pakāpeniski kļūst vājāka, viņš bez žēlastības vajā dvēseles.
Tas būs grūts laika
Lasīt vairāk >


302. Debesu Tēvs: Pateicoties šiem vēstījumiem, divi miljardi dvēseļu atgriezīsies ticībā
Otrdiena, 2012.g. 3.janvāris, pl.15.30

Mana Meita, tu šodien saņēmi retu dāvanu. Redzējumā tu ieraudzīji Mana Dēla seju, un tāpat Es arī tev atklāju Savu seju.
Tu esi svētīta, saņemot … Lasīt vairāk >


303. Ļoti drīz Es sevi darīšu zināmu
Trešdiena, 2012.g. 4.janvāris, pl.18.15

Mana Meita, ļoti drīz Es sevi darīšu zināmu.
Sagatavošanās ir pabeigta, taču Man nepieciešams vairāk lūgšanu tiem, kuri „Brīdinājuma” laikā nespēcībā nomirs nāvīga grēka stāvoklī.
Es neatlaidīgi aicinu Manus … Lasīt vairāk >


305. Ja jūs nosodīsiet un nolādēsiet citus Manā Vārdā, jūs iespļausiet Man tieši sejā
Sestdiena, 2012.g. 7.janvāris, pl.15.40

Mana mīļotā meita, kamēr Mani sekotāji cits ar citu strīdas, noskaidro attiecības attiecībā uz Maniem Svētajiem Vārdiem, arvien vairāk un vairāk dvēseļu Lasīt vairāk >


306. Debesu Tēvs: Mani bērni, priekšā jūs gaida brīnišķīga nākotne
Svētdiena, 2012.g. 8.janvāris, pl.14.04

Es esmu visa Radītā Valdnieks. Es – Alfa un Es – Omega, Visa cilvēce godinās Mani, Dievu, Debesu Tēvu, Radītāju un Visaugsto Karali.
Mīļotā meita, beidzot … Lasīt vairāk >


308. Pēc „Vispasaules Grēksūdzes” sākšu gatavot Savu Otro Atnākšanu
Pirmdiena, 2012.g. 9.janvāris, pl.08.10

Mana mīļotā meita, laiks skrien strauji un „Lielais Brīdinājums” kļūs par vēstnesi, lai sāktu sagatavošanos Manai Otrajai Atnākšanai.
Pēc grēksūdzes lielāko daļu cilvēku, kad viņi saņems neparastas … Lasīt vairāk >


309. Vissvētākā Jaunava Marija: Daudzas dvēseles izlemj nepievērst uzmanību Manām zīmēm
Otrdiena, 2012.g. 10.janvāris, pl.20.30

Mans bērns, tev jāpasaka pasaulei, ka jūsu laikā lūgšanai ir liela nozīme.
Mani bērni cieš visur, visās valstīs.
Visiem Dieva bērniem tagad ir jāapvienojas lūgšanā, … Lasīt vairāk >


310. Gatavojas viszemiskākā sazvērestība pret ebrejiem kopš holokausta laikiem
Trešdiena, 2012.g.11.janvāris, pl.15.00

Mana mīļotā meita, skat’ tik, ar kādu piepūli globālie spēki, kas nav saistīti ar gaismas pasauli, gatavojas uzbrukumam pret Manu tautu.
Tagad Es vēršos pie kristiešiem un pie … Lasīt vairāk >


311. Lūdzieties par to dvēselēm, kuras nesaņems iespēju rast sev glābšanu
Ceturtdiena, 2012.g. 12.janvāris, pl.15.30

Mana mīļota meita, jums no visas sirds ir jālūdzas par tām dvēselēm, kuras var nepārdzīvot šoku, ko izjutīs „Lielā Brīdinājuma” laikā – Manas Lielās Žēlsirdības Lasīt vairāk >