1326. Drīz debesis sašķelsies (sadalīsies), un pār jums būs Svētā Gara Uguns
Trešdiena, 2015.g. 4.februāris, pl.20.06

Mana karsti mīļotā meita, naids pret visām labajām lietām, kas nāk no Dieva, tostarp Viņa Svēto Vārdu, šajā laikā ir intensīvs. Mīlestība cilvēku sirdīs, … Lasīt vairāk >


1327. Es esmu jūsu vienīgais reālais mierinājums pasaulē, kas ir pret Mani
Sestdiena, 2015.g. 7.februāris, pl.21.37

Mana karsti mīļotā meita, Mana cīņa, lai panāktu mieru visiem Dieva bērniem un aizvestu katru cilvēku Jaunās Debess un Zemes godībā, ir pastiprinājusies. Es … Lasīt vairāk >


1328. Ļaunais gars ir spēcīgāks par cilvēka gribu
Svētdiena, 2015.g. 8.februāris, pl.20.31

Mana karsti mīļotā meita, kad Svētais Gars caurvij visus šos vēstījumus, Mans Vārds, tāpat kā tas bija Manā laikā uz zemes, izplatās zibenīgi. Ātrums, ar kādu Svētais Gars … Lasīt vairāk >


1329. Pestīšanas Māte: Lūdzieties par mana Dēla Baznīcas uz zemes aizsardzību
Otrdiena, 2015.g. 10.februāris, pl.14.36

Mani dārgie bērni, ir svarīgi, lai jūs visi deklamētu (lūgtos, lasītu) Krusta Ceļa lūgšanas un skaitītu manu Vissvēto Rožukroni kā daļu no jūsu ikdienas lūgšanām. … Lasīt vairāk >


1330. Pirms Es atdalu avis no āžiem, Es varu jums atklāt tikai tik daudz
Trešdiena, 2015.g. 11.februāris, pl.15.16

Mana karsti mīļotā meita, tik daudzi spļāva Man Sejā, nolādēja Mani un noliedza Mani laikā, kad Es staigāju pa zemi, un viņi … Lasīt vairāk >


1331. Lūgšana biedē ļauno
Ceturtdiena, 2015.g. 12.februāris, pl.18. 00

Mana karsti mīļotā meita, Es aicinu visus kristiešus katrā pasaules daļā palielināt laiku, ko viņi pavada lūgšanā par spēku, lai uzvarētu grēku, kas smacē pasauli un, kas rada ciešanas un visa … Lasīt vairāk >


1332. Mana cilvēces glābšanas Misija ir gandrīz pabeigta
Piektdiena, 2015.g. 13.februāris, pl.18.00

Mana karsti mīļotā meita, ar Vissvētākās Trīsvienības Spēku Es paziņoju, ka Es esmu devis jums Patiesību. Es piepildīju jūsu sirdis un dvēseles ar Dāvanām, apsolītām cilvēcei caur Patiesības … Lasīt vairāk >


1333. Pestīšanas Māte: Drosmi, mani dārgie bērni, viss ir mana Dēla Rokās
Otrdiena, 2015.g. 17.februāris, pl.17.00

Mani dārgie bērni, jums ir dotas lūgšanas, dāvanas un aizsargbruņas, lai virzītos uz priekšu, gatavojoties mana dārgā Dēla, Jēzus Kristus Otrajai Atnākšanai.
Viņa Atlikums … Lasīt vairāk >