1037. Daudz kas no tā, ko cilvēce uzskata par pašu par sevi saprotamu, tiks apgriezts otrādi un izvērsts uz āru, taču tas ir nepieciešams
Sestdiena, 2014.g. 1.februāris, pl.19.53

Mana karsti mīļotā meita, dēļ nelaimēm, kas cilvēcei ir jāizcieš attīrīšanas laikā, Lasīt vairāk >


1038. Pestīšanas Māte: Arī visām tām dažādajām ticībām (konfesijām) ir jāsāk skaitīt Mans Svētais Rožukronis, jo tas nesīs katram no jums spēcīgu (lielu) aizsardzību
Svētdiena, 2014.g. 2.februāris, pl.17.09

Mani mīļie bērni, Es lūdzu jūs no šī brīža skaitīt Manu Vissvēto Lasīt vairāk >


1039. Pieaugot to skaitam, kuri seko sātanam, tie būs gatavi darīt visu, ko vien var, lai publiski deklarētu par savu velna pielūgšanu
Pirmdiena, 2014.g. 3.februāris, pl.21.00

Mana karsti mīļotā meita, jūs atpazīsiet Manus mācekļus ne tikai pēc viņu ticības, bet … Lasīt vairāk >


1040. Dievs Tēvs: Es ilgojos, lai jūs pieņemtu Patiesību nevis ar šaubām savās sirdīs, bet ar mīlestību un uzticību
Otrdiena, 2014.g. 4.februāris, pl.15.00

Mana mīļā meita, šodien ir īpaša diena, jo beidzot Es saņēmu tavu pilnīgas šīs Misijas pieņemšanas (atzīšanas) … Lasīt vairāk >


1041. Pestīšanas Māte: Šīs lūgšanas, dārgie bērni, nāk kopā ar lielām žēlastībām
Trešdiena, 2014.g. 5.februāris, pl.15.27

Mans bērns, daudz grūtāk ir dvēselei, kas reiz pazina Manu Dēlu un, kas aizklīda prom no Viņa, atgriezties pie Viņa, nekā tiem, kas vispār … Lasīt vairāk >


1042. Pestīšanas Māte: Kad Mana Dēla priesteriem nāksies saskarties ar drausmīgajām mokām un justīcijas kļūdām, viņiem vajadzētu piesaukt Mani
Ceturtdiena, 2014.g. 6.februāris, pl.16.15

Mans bērns, kad pienāks laiks, kad Mana Dēla priesteriem nāksies saskarsies ar drausmīgajām mokām un justīcijas kļūdām, Lasīt vairāk >


1043. Pestīšanas Māte: Daudzi uzskata, ka antikrists būs ļoti Svēts cilvēks
Piektdiena, 2014.g. 7.februāris, pl.15.50

Mans bērns, ja Mans Dēls šajā laikā staigātu pa Zemi, viņš būtu noslepkavots. Neviena amatpersona no Viņa Baznīcas Viņu nepieņemtu. Viņš kļūtu par apsmiekla objektu, … Lasīt vairāk >


1045. Pestīšanas Māte: Mans Tēvs sapurinās pasauli gan fiziski, gan garīgi
Sestdiena, 2014.g. 8.februāris, pl.16.00

Mans mīļais bērns, tāpat kā Svētais Gars – dāvana no Dieva – nolaidās uz Mana Dēla apustuļiem, tā arī Tas izliesies pār tiem, kas mīl … Lasīt vairāk >


1046. Dievs Tēvs: Nav nekā tāda, ko Es neizdarītu Manu bērnu labā. Neviens upuris nav par lielu
Svētdiena, 2014.g. 9.februāris, pl.19.00

Mana mīļā meita, nav nekā tāda, ko Es neizdarītu Manu bērnu labā. Neviens upuris nav par lielu.
Es pazeminu … Lasīt vairāk >


1047. Vai tad jūs nezināt, ka pēc Manas Otrās Atnākšanas jūsu dvēsele pastāvēs mūžīgi
Pirmdiena, 2014.g. 10.februāris, pl.15.43

Mana karsti mīļotā meita, Mans laiks ir tuvu un Debesis gatavojas lielam mielastam, kad Debesis savienosies ar Zemi un kļūt par vienu.Lasīt vairāk >