696. Dievs Tēvs: Es iznīcināšu tās valstis, kas spļāvušas Man Sejā
Piektdiena, 2013.g. 1.februāris, pl. 16.20

Mana mīļotā meita, cik gan šajā laikā Mana Sirds ir satriekta par to, ka cilvēks caur saviem ļaunuma pilnajiem grēkiem Manu pacietību ir novedis … Lasīt vairāk >


697. Zīmes, kuras Es sūtīšu, būs momentāni atpazīstamas
Sestdiena, 2013.g. 2.februāris, pl. 15.30

Mana mīļotā meita, Es tevi mīlu un Es esmu katru sekundi ar tevi šajā Svētajā Darbā. Es esmu Klātesošs, vadot tevi katrā uzdevumā, kuru tu uzsāc, nodrošinot, … Lasīt vairāk >


698. Atlicis pavisam maz līdz brīdim, kad sāksies cilvēces attīrīšanas noslēguma fāze
Svētdiena, 2013.g. 3.februāris, pl.22.50

Mana mīļotā meita, šodien ir īpaša diena, kurā Mana Mīlestība pret cilvēci izlejas milzīgā okeānā, kā pēdējais mēģinājums ieliet dvēselēs Manas Žēlastības.
Es dažādi … Lasīt vairāk >


699. Cilvēkam vienmēr jātiecas līdzināties Man
Pirmdiena, 2013.g. 4.februāris, pl.22.45

Mana mīļotā meita, laikā, kad uz visas zemes pieaug katastrofu skaits un lielums, cilvēkam vienmēr jātiecas līdzināties Man.
Savās ikdienas dzīvēs ir svarīgi attiekties pret citiem tā, kā Es jums … Lasīt vairāk >


700. Dieva Māte: Daudzi būs vientuļi savos centienos organizēt lūgšanu grupas
Otrdiena, 2013.g. 5.februāris, pl. 19.45

Mani bērni, pulcējoties katrā zemes stūrī, lai izveidotu Mana Dēla karaspēka atlikumu, mierinājums jums jāmeklē citam pie cita.
Daudzi no jums būs vientuļi savos … Lasīt vairāk >


701. Dieva Māte: Jums jālūdzas par visiem, kuri ieņem augstus amatus un, kuriem ir vara pār jūsu tautu
Trešdiena, 2013.g. 6.februāris, pl. 14.55

Mans bērns, tagad jums visas savas lūgšanas ir jāvelta tām pazudušajām dvēselēm, kas neatzīst Dieva eksistenci.
Izkaisītas … Lasīt vairāk >


702. Dievs Tēvs: Nāciet un sekojiet Manam Dēlam pa Patiesības ceļu
Ceturtdiena, 2013.g. 7.februāris, pl. 23.30

Mana mīļā meita, kāda tam nozīme, ka Mani bērni tik ļoti mīl tās labās lietas, ar kurām Es nodrošināju zemi?
Kāda tam nozīme, ka … Lasīt vairāk >


703. Es esmu jūsu Skolotājs, un caur Mani jūs izpratīsiet Mana Dievišķā Noslēguma plāna noslēpumus
Piektdiena, 2013.g. 8.februāris, pl. 23.45

Mana mīļotā meita, ja cilvēki apzinātos dāvanu, ko Es dāvāju cilvēcei, kurā Es piecelšu mirušos un Svētos, kas pievienosies tiem Lasīt vairāk >


704. Nekad neaizmirstiet, ka jūs vienīgi pierakstāt. Autors esmu Es
Sestdiena, 2013.g. 9.februāris, pl.15.50

Mana mīļotā meita, Mani vēstījumi izplatās ātri, bet jūs šajā laikā esat kļuvuši par sātana un viņu dēmonu armijas neganto uzbrukumu upuriem. Viņi visur ap jums … Lasīt vairāk >


705. Mans Vārds izplatīsies Austrālijā un Jaunzēlandē
Svētdiena, 2013.g. 10.februāris, pl. 02.18

Mani mīļie mācekļi, jūs nesat atvieglojuma asaras Manām Svētajām Acīm.
Jūsu skaistās valstis, pilnas bagātiem dabas resursiem, ir ar tukšām dvēselēm.
No vienas puses Austrālija un Jaunzēlande ir … Lasīt vairāk >