330. Vissvētākā Jaunava Marija: Neviens nevarēs kavēt „Patiesības Grāmatas” atklāšanu pasaulei
Trešdiena, 2012.g. 1.februāris, pl.20.15

Mans bērns, ja tu strādā Manam mīļajam Dēlam, Jēzum Kristum, tev jebkurā laikā jāparāda paklausība.
Nekad neapšaubi Viņa Svēto Vārdu, jo Viņš runā Patiesību un Lasīt vairāk >


331. Jūs domājāt, ka Es jūs atstāšu bez uzmanības līdz Pastarās Tiesas dienai?
Ceturtdiena, 2012.g. 2.februāris, pl.15.30

Mana mīļotā meita, Es esmu iepriecināts par Manu sekotāju atbildi uz Manu lielo dāvanu – plenāro (vispārējo) Pilnīgu grēku Atlaidi.
Bet tik ļoti Lasīt vairāk >


332. Vissvētākā Jaunava Marija: Naids ir un paliek naids. Naidam nav divi veidi. Pastāv viens vienīgs
Sestdiena, 2012.g. 4.februāris, pl.10.09

Mans bērns, ļaunums strauji izplatās noteiktās pasaules daļās. Laikā, kad ar naidu vienās dvēselēs tagad tiek organizēti kari, citur – … Lasīt vairāk >


335. Ja jūs lūdzaties Rožukroni, jūs varat palīdzēt glābt savu valsti
Svētdiena, 2012.g. 5.februāris, pl.13.15

Mans bērns, Es vēršos pie visiem Saviem bērniem ar lūgumu šajā laikā lūgties par saskaņu pasaulē.
Ticība Manam Dēlam izsīkst, un Mani bērni kļūst vientuļi, … Lasīt vairāk >


336. Lūdzieties, lai tiktu novērsts atomkarš, kas iznīcinās vienu trešdaļu cilvēces
Pirmdiena, 2012.g. 6.februāris, pl.20.15

Mana mīļotā meita, Maniem sekotājiem ir jāapvienojas, kā vienai ģimenei un jābūt stipriem.
Es piešķiru visiem Maniem mīļajiem un uzticīgajiem sekotājiem žēlastību saglabāt mieru vētras … Lasīt vairāk >


337. Noslēpumi, kas tik ilgi tika glabāti Dievišķās Sfēras arhīvos
Otrdiena, 2012.g. 7.februāris, 20.00

Es – jūsu mīļais Jēzus, Visaugstā Dieva Dēls, dzimis no Bezvainīgās Marijas Sirds. Es atnācu Svētās Trīsvienības Vārdā.
Šīs dienas, Mana maigi mīļotā meita, tev liksies, … Lasīt vairāk >


338. Vissvētākā Jaunava Marija: Sātans nenomierināsies līdz Katoļu Baznīca netiks iedzīta zemē
Trešdiena, 2012.g. 8.februāris, pl.20.30

Es esmu Bezvainīgi ieņemtā. Es esmu Jaunava Marija, Dieva Māte.
Mans bērns, šī – nabaga pasaule atrodas jukās un, kaut tas tā arī turpināsies, … Lasīt vairāk >


340. Ārlaulības sakari, pornogrāfija un prostitūcija – tie visi ir nāvīgi grēki
Ceturtdiena, 2012.g. 9.februāris, pl.15.00

Mana mīļotā meita, cilvēkiem ir jānovēršas no grēka un ļoti ātri. Šodien ir tik daudz grēku, kuri vairs par tādiem netiek uzskatīti.
Tik daudz … Lasīt vairāk >


341. Dievs Tēvs: Pirms „Brīdinājuma” būs jūtama zemestrīce, kā daļa no nelielā soda
Piektdiena, 2012.g. 10.februāris, pl.19.50

Es – Dievs Tēvs, visa Radītājs. Es nāku Svētās Trīsvienības Vārdā.
Mana mīļotā meita, Es šodien paziņoju, ka tagad beidzas visa sagatavošanās Mana … Lasīt vairāk >


342. Mans nabaga Svētais vikārs, pāvests Benedikts XVI tiks padzīts no Pāvesta Krēsla Romā
Sestdiena, 2012.g. 11.februāris, pl.11.30

Mana mīļotā meita, visur vēršas plašumā kari, un ļoti drīz iejauksies Mana Tēva Roka, lai apstādinātu šo ļaunumu.
Nebaidieties, jo cilvēces Lasīt vairāk >