1284. Katram cilvēkam piemīt Mana Tēva iezīmes
Otrdiena, 2014.g. 2.decembris, pl.23.10

Mana karsti mīļotā meita, neskatoties uz tumsas dienām, kas atrodas priekšā – kad pasaule tiks iztīrīta (izvēdināta) no grēka un, kad Es tikšu noraidīts kā vairs nesvarīgs – Es … Lasīt vairāk >


1285. Mana Klātbūtne sakratīs zemi, un zeme drebēs
Ceturtdiena, 2014.g. 4.decembris, pl.22.55

Mana karsti mīļotā meita, kad pienāks Manas Otrās Atnākšanas laiks, būs dzirdams skaļš troksnis, kā pērkona dārdoņa un atvērsies debesis, tā, it kā būtu noņemts liels priekškars. Es … Lasīt vairāk >


1286. Pestīšanas Māte: Dievs radīja cilvēcei dabisko kārtību
Piektdiena, 2014.g. 5.decembris, pl.21.50

Mani dārgie bērni, Dievs radīja Visumu visā tā pilnībā. Viss tas, kas nāk no Dieva, ir precīzs un dabisku kārtību, saskaņā ar Dieva Svēto Gribu. Cilvēka likumus un … Lasīt vairāk >


1287. Ja jūs apskaujat jaunā laikmeta (New Age) prakses, jūs noliedzat Mani
Sestdiena, 2014.g. 6.decembris, pl.14.20

Mana karsti mīļotā meita, kāpēc ir tā, ka tie, kas nepieņem Manu Eksistenci, vai Mana Mūžīgā Tēva Dievišķību, ir tik gatavi apskaut viltus dievus, … Lasīt vairāk >


1288. Dievs Tēvs: Bez Manis nebūtu nekā. Ne Visuma. Ne Mīlestības. Ne Dzīvības.
Svētdiena, 2014.g. 7.decembris, pl.16.30

Mana mīļā meita, lai neviens no jums neaizmirst Kas Es Esmu. Tas esmu Es, jūsu mīļotais Tēvs, visa Radītājs. Visa, kas ir sākumā … Lasīt vairāk >


1289. Pestīšanas Māte: Mans Dēls ir piešķīris man pilnvaras satriekt (samīt) čūska galvu
Pirmdiena, 2014.g. 8.decembris, pl.17.30

Mani dārgie bērni, kad jūs dzirdat baumas par jaunu karu visnegaidītākajās vietās, jums ir jāapzinās, ka pareģojumi, kas ietverti Jāņa Atklāsmes grāmatā, ir … Lasīt vairāk >


1290. Pestīšanas Māte: Visos laikos es tiku nosūtīta kā Viņa vēstnesis
Otrdiena, 2014.g. 9.decembris, pl.17.00

Mans mīļais bērns, es esmu Bezvainīgā Jaunava Marija, Dieva Māte, un es nāku jums atklāt manas misijas uz Zemes mērķi.
Es esmu Kunga kalpone, un … Lasīt vairāk >


1291. Jaunā reliģija visiem cilvēkiem balstīsies uz ne-kristiešu ticībām
Ceturtdiena, 2014.g. 11.decembris, pl.21.50

Mana karsti mīļotā meita, Es šodien nesu jums ziņas, kas atvieglos jūsu sirdis. Jūs, Mani lolojamie mācekļi, kuri ir uzticīgi Manam Svētajam Vārdam, no Manis saņemsiet īpašas … Lasīt vairāk >


1292. Cilvēka sirdsapziņa ir kā viņa dvēseles spogulis
Sestdiena, 2014.g. 13.decembris, pl.00.15

Mana karsti mīļotā meita, cilvēka sirdsapziņa ir kā viņa dvēseles spogulis. Tas, kā sirdsapziņa jūtas, uz ko reaģē un kam tic, atspoguļojas viņa dvēselē. Tas nozīmē, ka, ja … Lasīt vairāk >


1293. Jūsu darbi priekš citiem Man neko nenozīmēs, jo jūs tiksiet vērtēti pēc jūsu uzticības Patiesībai
Svētdiena, 2014.g. 14.decembris, pl.18.00

Mana karsti mīļotā meita, Manai tautai tika dota liela dāvana caur ar Mani – caur Manu nāvi pie Krusta. Šis … Lasīt vairāk >