632. Visas pasaules tautas ir vienotas kā viens ar Dievu. Visas ir vienas un tās pašas ģimenes daļa.
Sestdiena, 2012.g. 1.decembris, pl. 19.45

Mana mīļotā meita, kad Es dāvāju mīlestību jūsu vecāku sirdīs, tas dod jums vien nelielu ieskatu par … Lasīt vairāk >


633. Mīlestības liesmās nodziest naida uguns
Svētdiena, 2012.g. 2.decembris, pl. 17.40

Mana mīļotā meita, tikai tad, kad jūs kļūstat par naida mērķi, jūs patiesi saprotat, kāda sātanam ir vara pār cilvēci.
Naidu ir radījis sātans, kas to izmanto, lai vedinātu … Lasīt vairāk >


634. Es aicinu cilvēci sagatavoties Manai Lielajai Žēlsirdībai
Pirmdiena, 2012.g. 3.decembris, pl. 19.05

Mana mīļotā meita, Es aicinu cilvēci, izmantojot visus tās spēkus un drosmi, sagatavoties Manai Lielajai Žēlsirdībai.
Tos no jums, kam pazemīga sirds un skaidra dvēsele, es aicinu Lasīt vairāk >


635. Jaunava Marija kā Pestīšanas Māte: Es palīdzēšu jums un jūsu ģimenēm, kuras tiks veltītas Manam Dēlam
Trešdiena, 2012.g. 5.decembris, pl. 20.40

Mans bērns, lūdzu, pasaki visiem Maniem bērniem, lai šajā apjukuma un ciešanu laikā sauc pēc Manis, savas mīļotās … Lasīt vairāk >


636. Viltus pravietis jau ir izplānojis, kā pārņems vadību Katoliskajā Baznīcā
Piektdiena, 2012.g. 7.decembris, pl.18.45

Mana mīļotā meita, ir tik tuvu laiks, kad viltus pravietis izpaudīs sevi – viņš un viņa līdzzinātāji ir sagatavoti, lai noraidītu šos vēstījumus.
Daudzi viltus Lasīt vairāk >


638. Svētā Gara uguns būs jūtama visu cilvēku sirdīs
Svētdiena, 2012.g. 9.decembris, pl.19.00

Mana mīļotā meita, Mana vēlme ir nenobiedēt Manus sekotājus, bet gan parādīt mīlestību un līdzjūtību, ko uz katru vīrieti, sievieti un bērnu Es turu Manā Sirdī.
Tas Lasīt vairāk >


639. Es tiesāšu dzīvos un mirušos, un vienīgi tie, kuri būs cienīgi, varēs ieiet Manā Valstībā
Pirmdiena, 2012.g. 10.decembris, pl.22.22

Mana mīļotā meita, lūdzu, pastāsti visiem, kas seko Manai Mācībai, lai viņi sev atgādina par Manu apsolījumu.
Es esmu devis … Lasīt vairāk >


642. Tie, kuri nodod Manus Svētos Vārdus, sūtītus caur Dieva praviešiem, Es svinīgi apsolu – pļaus Mana Tēva dusmas
Trešdiena, 2012.g. 12.decembris, pl.23.54

Mana mīļotā meita, kā tas Mani sāpina – redzēt tik lielu šķelšanos, ko izsaucis Mans Svētais Vārds, … Lasīt vairāk >


643. Pazemība – tas ir vairāk nekā vienkārši ciešanu pieņemšana. Tā ir spēcīgs līdzeklis uzvarai pār ļaunumu
Ceturtdiena, 2012.gada 13.decembris, pl. 18.11

Mana mīļotā meita, pazemības dāvana ir jānopelna. To nekad nedrīkst sajaukt ar gļēvulību.
Tieši dēļ Manas pazemības, kas Lasīt vairāk >


644. Es esmu visu piedodošais Dievs, gatavs labprāt piešķirt jums brīvību no grēkiem, kas jūs ievilina slazdos
Sestdiena, 2012.g. 15.decembris, pl.21.45

Mana mīļotā meita, Es vēlos vērsties pie tiem no jums, kuri šajā laikā ir norūpējušies par savu dzīvi.
Es … Lasīt vairāk >