282. Otrā Atnākšana notiks drīz pēc „Brīdinājuma”
Trešdiena, 2011.g. 14.decembris, pl.19.15

Mana mīļotā meita, tev vienmēr jāuzticas Man, un jāzina, ka nav neviena vēstījuma, dota tev, kas kādreiz varētu būt tikt piesārņots.
Tu stingri turies Manā Vissvētākajā Sirdī un tavu … Lasīt vairāk >


283. Mani bērni, šajā Attīrīšanas gadā jūs esat attīrīti no materiālās labklājības
Ceturtdiena, 2011.g. 15.decembris, pl.20.55

Mana dārgā meita, Attīrīšanas gads ir gandrīz pabeigts, un tā rezultātā Mani bērni visā pasaulē tagad ir sagatavoti „Brīdinājumam”.
Daudzi no Maniem bērniem 2011.gadā … Lasīt vairāk >


284. Jaunava Marija: Beigu laiku pravietis, vadīts no Debesīm
Piektdiena, 2011.g. 16.decembris, pl.22.35

Mans bērns, es nāku pie tevis, lai nestu tavai sirdij mierinājumu. Tu, mans stiprais bērns, turpmāk spēsi panest ciešanas tādā pakāpē, ka tu tās sveiksi, un, tādējādi, … Lasīt vairāk >


285. Jaunava Marija: No cerības nekad nedrīkst izvairīties par labu bailēm
Sestdiena, 2011.g. 17.decembris, pl.15.30

Mans bērns, pasaulei ir steidzami jāpastāsta par Mīlestību un Žēlsirdību, kas manam Dēlam, Jēzum Kristum, ir pret katru cilvēku uz Zemes.
Viņš mīl visus, ieskaitot … Lasīt vairāk >


286. Lūdzieties tā, kā līdz šim nekad neesat lūgušies
Svētdiena, 2011.g. 18.decembris, pl.15.10

Mana dārgā meita, tie cilvēki, kuri ir tāli no Manis, ir Manas galvenās rūpes. Maniem sekotājiem ir jāpieliek visas pūles, lai izplatītu starp jums šo lūgumu Manam … Lasīt vairāk >


287. Mana piedzimšana ir jāgodina atbilstoši tās nozīmei
Pirmdiena, 2011.g. 19.decembris, pl.19.30

Paldies par Dieva Žēlsirdības dāvanu – Krusta Ceļa lūgšanu (15).
Mana mīļā meita, cik ļoti Es vēlos, lai kristieši visā pasaulē parāda cieņu Manai piedzimšanai no viņu sirds … Lasīt vairāk >


288. Grēcinieki, kas vēršas pie Manis, atrod tūlītēju labvēlību
Otrdiena, 2011.g. 20.decembris, pl.20.30

Mana karsti mīļotā meita, kāpēc tieši tagad Mani bērni pasaulē jūtas tik pamesti?
Kāpēc viņi ir izmisumā no bēdām un vientulības, kad viss, kas tiem ir jādara … Lasīt vairāk >


289. Pat slepkavības grēks var tikt piedots
Trešdiena, 2011.g. 21.decembris, pl.20.10

Mana karsti mīļotā meita, tas esmu Es.
Šovakar Es nāku, lai piedāvātu mierinājumu grēciniekiem, kuri uzskata, ka viņi nav cienīgi stāvēt Manā priekšā.
Es aicinu jūs – nabaga, izmocītās … Lasīt vairāk >


290. Jaunava Marija: Cilvēces izpirkšanas Plāns līdz Otrajai Atnākšanai ir pabeigts
Ceturtdiena, 2011.g. 22.decembris, pl.09.30

Mans bērns, pasaulei ir jāgatavojas manam Dēlam caur lūgšanu.
Mana dārgā Dēla cilvēces izpirkšanas Plāns līdz Otrajai Atnākšanai ir pabeigts.
Ir dots laiks, lai izplatītos … Lasīt vairāk >


291. Dievs Tēvs: Mans Dēls tiek nosūtīts pieprasīt Viņa likumīgo Troni
Sestdiena, 2011.g. 24.decembris, pl.18.00

Mana meita, tāpat kā Es nosūtīju Pestītāju pasaulē pirmo reizi, lai glābtu cilvēci, tagad Es esmu gatavs nosūtīt Manu Dēlu, Jēzu, cilvēces Pestītāju vēlreiz, lai … Lasīt vairāk >