25. Brīdinājums cilvēcei par Patiesības apzināšanos
Otrdiena, 2010.g. 7.decembris, pl.03.15

Jā, Mana mīļotā meita, Es atkal esmu atgriezies. Raksti šo: Tu, Mana meita, kas noliedzi Patiesību un novērsies no Manis, tu palīdzēsi Man atgriezt Manu tautu uz gaismu, uz Patiesības … Lasīt vairāk >


26. Nākamā Dzīve
Sestdiena, 2010.g. 11. decembris, pl.09.15

Mana mīļotā meita, tagad tu jau esi gatava nākamajam solim, esi gatava virzīties uz priekšu un turpināt pildīt uzdevumu – pabeigt Manu Svēto Patiesības Grāmatu. Tu, Mana meita, esi izgājusi attīrīšanu, kas … Lasīt vairāk >


27. Aicinājums pārtraukt slepkavības/abortus
Ceturtdiena, 2010.g. 16. decembris, pl.13.10

Raksti šo, Mana meita. Slepkavība, par kuras upuri kļūst nevainīgs cilvēks, ir viens no lielākajiem grēkiem, ko cilvēks var nodarīt savam tuvākajam. Tas ir ļoti smags miesas grēks, un tas Manī … Lasīt vairāk >


28. Patiesības Grāmata
Sestdiena, 2013.g. 18. decembris, pl.09.40

Tagad jau tu zini, ka tas, ko Es apsolu, piepildās. Es esmu tev nosūtījis garīgo vadītāju, cilvēku, kuru Es tev izvēlējos no paša sākuma. Tas prasīs laiku, līdz izredzētās dvēseles pieņems Mana … Lasīt vairāk >


29. Lielā Nelaime (Liksta)
(Lielie Spaidi)
Pirmdiena, 2010.g. 20. decembris, pl.10.00

Mana meita, iegaumē, lūk, ko; Cilvēce tiek brīdināta, izmantojot šos vēstījumus, kas atgādina āvu, ar kuru Mūžīgais Tēvs sitīs tos, kas arī turpmāk Viņu noraidīs. Tuvojas Lielās Nelaimes laiks. … Lasīt vairāk >


31. Manas sāpes un ciešanas šodien
Trešdiena, 2013.g. 22. decembris, pl.02.40

Mana meita, Es briesmīgi ciešu par cilvēces grēkiem un Manas eksistences nežēlīgu noraidīšanu, kas tik bieži notiek tagad pasaulē, ka pat arvien nesamērīgāk palielinās Manu sekotāju skaits, kuri Man … Lasīt vairāk >


32. Kāpēc Es kļuvu cilvēks
Piektdiena, 2010.g. 24. decembris, pl.20.15

Mana mīļā meita, paldies par atbildi uz Manu aicinājumu. Es ar prieku sazinos ar tevi šajās īpašajās Manas dzimšanas dienas svinībās. Mīlestība, kas piepilda Manu Sirdi ar visu Manu bērnu … Lasīt vairāk >


33. Viltus skolotāji un pravieši
Sestdiena, 2010.g. 25.decembris, pl.10.20

Es esmu Sākums un Beigas. Mans mīļotais Mūžīgais Tēvs caur Mani radīja pasauli un arī caur Mani tai pienāks Gals. Es esmu Gaisma un Pestītājs, kurš visus tos, kas tic Man, … Lasīt vairāk >


35. Brīdinājums ticīgajiem nenoraidīt īstus Praviešus
Otrdiena, 2010.g. 28.decembris, pl.11.00

Mana mīļā meita, tev tagad tiek doti noslēguma vēstījumi cilvēcei, lai viņi pirms laiku beigām tos sagremotu (izprastu), lai varētu glābt savas dvēseles.
Šobrīd visā pasaulē, kā tas bija pareģots, … Lasīt vairāk >