866. Šobrīd pasaulē ļaunums ir sasniedzis tādus apmērus, kādi nav pieredzēti kopš Noasa dienām
Ceturtdiena, 2013.g. 1.augusts, pl.15.00

Mana maigi mīļotā meita, kā Es ilgojos apskaut jūs visus, Mani dārgie sekotāji, un pieņemt jūs Manā miera un drošības Patvērumā.
Kā … Lasīt vairāk >


867. Pestīšanas Māte: Drīz jums tiks piedāvāts izdalīt Svētās Euharistijas surogātu (aizstājēju), kas nebūs Mana Dēla Miesa
Piektdiena, 2013.g. 2.augusts, pl.15.10

Mans bērns, Es šajā laikā stāvu Mana Dēla priekšā un lielās bēdās krītu uz Sava vaiga pie Viņa kājām. … Lasīt vairāk >


868. Dievs Tēvs: Tie, kuru vārdi ir ierakstīti Dzīvības Grāmatā, ir bestijas galvenais mērķis
Sestdiena, 2013.g. 3.augusts, pl.13.17

Mana dārgā meita, Es aicinu cilvēci no Augstākās un Vissvētākās Valstības.
Mani nabaga bērniņi, kā jūs ciešat par Lucifera grēku, taču jums … Lasīt vairāk >


869. Tuvākajā laikā realizēsies Mani pravietojumi, kas parāda antikrista atnākšanu
Otrdiena, 2013.g. 4.augusts, pl.23.16

Mana mīļotā meita, Mani pravietojumi, kas parāda antikrista atnākšanu, jau tuvākajā laikā realizēsies.
Ir pienākusi diena, kad jāsagatavo jūsu mājas un jūsu ikdienas lūgšanu prakses (programmas), Lasīt vairāk >


870. Kad viņi mainīs Kristības Sakramentu, tie izņems no tā visus solījumus atteikties no sātana, jo viņi paziņos, ka šīs atsauces ir vecmodīgas
Pirmdiena, 2013.g. 5.augusts, pl.4.05

Mana maigi mīļotā meita, neļauj noticēt cilvēkiem vajāšanu laikā, kas sagaida Manus mīļos … Lasīt vairāk >


873. Pestīšanas Māte: Nepieņemiet iecietību, kas ļautu pagāniem pārņemt Dieva Baznīcas
Otrdiena, 2013.g. 6.augusts, pl.19.37

Mans bērns, jums nav jāklausās tos, kuri uzbrūk šiem Vēstījumiem no Vissvētākās Trīsvienības, jo viņi jūs novērsīs no šī darba. Atcerieties, ka šī Misija – Lasīt vairāk >


874. Dievs Tēvs: Antikrists ir gatavs atklāt sevi
Trešdiena, 2013.g. 7.augusts, pl.18.50

Mana mīļā meita, pasaulei ir jāsagatavojas visļaunākā cilvēces ienaidnieka – kopš Mani bērni tika novietoti uz šīs Zemes – atnākšanai.
Antikrists ir gatavs sevi atklāt, un viņa plāna … Lasīt vairāk >


875. Dvēsele nevar tikt atdzīvināta (atjaunota veselumā), kamēr tā neatzīst Dieva Diženumu
Piektdiena, 2013.g. 9.augusts, pl.16.50

Mana maigi mīļotā meita, cilvēki pilnībā nesaprot, ko nozīmē būt savienībā ar Manu Sirdi. Es, Jēzus Kristus, nācu atbrīvot cilvēci no verdzības grēkam. Grēks … Lasīt vairāk >


877. Ziniet, ka noraidījuma sāpes būs tādas pat, kādas Man un Maniem apustuļiem bija jāizcieš Manas pirmās atnākšanas uz zemes laikā
Sestdiena, 2013.g. 10.augusts, pl.12.49

Mana maigi mīļotā meita, neviens cilvēks starp jums nav ar tik tīru dvēseli, ka viņš … Lasīt vairāk >


878. Plūdi kļūs par ikdienišķu parādību, un jūs zināsiet, kuras pasaules daļas Manā Tēvā izraisa vislielākās dusmas
Pirmdiena, 2013.g. 12.augusts, pl.03.00

Mana maigi mīļotā meita, Mani sekotāji visā pasaulē, tostarp tie, kas zina par šiem vēstījumiem, šajā laikā tiks pievilkti … Lasīt vairāk >