153. Esiet gatavi visos laikos
Pirmdiena, 2011.g. 1.augusts, pl.23.00

Mana karsti mīļotā meita, tagad beidzot tu patiešām esi vienota ar Mani. Tagad tu sapratīsi, kāpēc ir tik aktuāli palīdzēt cilvēkiem atvērt viņu acis, lai tie varētu atgriezties ticībā, lai ieietu … Lasīt vairāk >


155. Dievs Tēvs: Viens no vissteidzamākajiem vēstījumiem cilvēcei
Otrdiena, 2011.g. 2.augusts, pl.20.15

Es nāku Mana Dēla, Jēzus Kristus Vārdā. Es esmu Dievs Tēvs un vēlos sazināties ar visu pasauli. Tas ir Mans nodoms – atlikt Pārmācības (Soda) skarbumu, lai dotu … Lasīt vairāk >


156. Jaunavas Marijas vēstījums: Es vēl pasaulē parādīšos vien vairākas reizes
Trešdiena, 2011.g. 3.augusts, pl.09.45

Mans bērns, šajā darbā nav pamata baidīties, jo bija pareģots, ka notiks pāreja (atgriešanās ticībā).
Diemžēl ne visi cilvēki tiks vai var tikt glābti. Tie, … Lasīt vairāk >


157. Mana dzimšanas diena ir ļoti īpaša Svētku Diena
Ceturtdiena, 2011.g. 4.augusts, pl.20.30

Rīt, mans bērns, ir ļoti īpaši svētki man, jūsu mīļotajai Mātei, jo tā ir mana Dzimšanas Diena.
Mana Sirds pukst skumjās dēļ cietsirdīgās attieksmes, ko mans Dēls … Lasīt vairāk >


159. Dievs Tēvs: Ciešanu loma
Svētdiena, 2011.g. 7.augusts, pl.14.45

Es esmu Alfa un Omega. Es esmu Dievs Tēvs, cilvēka un visuma Radītājs.
Mana dārgā meita, tagad Es beidzot pieņemu tavu dāvanu Man, lai palīdzētu glābt dvēseles. Tava dāvana tiks pieņemta … Lasīt vairāk >


160. Bērni, nekļūstiet mazdūšīgi dēļ stāstiem par bezizeju, kas cilvēcei stāv priekšā
Pirmdiena, 2011.g. 8.augusts, pl.19.45

Mana karsti mīļotā meita, šīs ir dienas, kad Es ar jums sazinos. Tas ir, lai dotu jums iespēju uzklausīt Mana mīļotā Tēva, Visaugstā Dieva … Lasīt vairāk >


161. Satricinājumus pasaulē izraisa mīlestības trūkums pret Mani
Otrdiena, 2011.g. 9.augusts, pl.20.30

Mana mīļotā meita, ir pienācis laiks satricinājumiem pasaulē, kad cilvēks celsies pret cilvēku, brālis pret brāli un kaimiņš pret kaimiņu, kā tas ir pareģots. Tagad notikumi uzšķilsies viens … Lasīt vairāk >


162. Lūdzieties par tiem, kas nespēj redzēt tālāk par materiālu labumu
Trešdiena, 2011.g. 10.augusts, pl.00.05

Mana karsti mīļotā meita, tev ir jābūt neatlaidīgai šajās ciešanās, jo, to darot, tu glābsi dvēseles. Tavas ciešanas tagad atklāj tev spīdzināšanu, kādu Es pārcietu … Lasīt vairāk >


164. Maniem sekotājiem tagad ir dota aizbildināšanas dāvana (žēlastība)
Piektdiena, 2011.g. 12.augusts, pl.23.45

Mana mīļotā meita, Mani uztur Manu sekotāju mīlestība.
Es raudu prieka asarām, kad Es esmu liecinieks Manu sekotāju mīlestībai, kas aptver un ieskauj jūs ar viņu lūgšanām.… Lasīt vairāk >