1092. Tas bija par šīm nabaga dvēselēm, ka Es raudāju asins asarām Ģetzemanes dārzā
Otrdiena, 2014.g. 1.aprīlis, pl.21.00

Mana karsti mīļotā meita, dažreiz šīs Svētās Misijas attīstības ātrums var būt milzīgs. Ir svarīgi, lai Mans Vārds ir sadzirdams visās valstīs Lasīt vairāk >


1093. Pestīšanas Māte: Tēva apsolītā atgriešana sāksies jau šajā mēnesī
Trešdiena, 2014.g. 2.aprīlis, pl.16.27

Mans bērns, Tēva apsolītā atgriešana sāksies jau šajā mēnesī, un izplatīsies visā pasaulē ar Svētā Gara spēku. Dvēseles tiks atbrīvotas, un Mans Dēls parādīs Lielu Žēlsirdību Lasīt vairāk >


1094. Cilvēce var izdzīvot tik ilgi, kamēr plaukst mīlestība
Ceturtdiena, 2014.g. 3.aprīlis, pl.17.11

Mana karsti mīļotā meita, mīlestība ir viena no spēcīgākajām Dieva dāvanām. Cilvēce var izdzīvot tik ilgi, kamēr plaukst mīlestība. Mīlestība pārvar visu ļauno, šķelšanos un naidu, … Lasīt vairāk >


1095. Viņi novedīs miljoniem katoļu smagā kļūdā, un Mana Baznīca zaudēs savu Svētumu
Piektdiena, 2014.g. 4.aprīlis, pl.23.20

Mana karsti mīļotā meita, Dievs nav atklājis cilvēkam pravietojumus, lai radītu sensācijas. Tie cilvēcei doti, lai tā sagatavotu sevi nākotnei Manā Valstībā, tā, … Lasīt vairāk >


1096. Mans izšķirošais Plāns par Manas Baznīcas savākšanu Manā Patvērumā, gatavojas tikt atklāts
Sestdiena, 2014.g. 5.aprīlis, pl.18.15

Mana karsti mīļotā meita, Es vēlos katram no jums – kas ir saņēmuši atšķirtspējas dāvanu atpazīt Manu Balsi, kad Es runāju pasaulei caur … Lasīt vairāk >


1097. Tie, kuri cenšas aizstāvēt Vārdu Manā Baznīcā, tiks apklusināti ar izraidīšanu (izslēgšanu)
Pirmdiena, 2014.g. 7.aprīlis, pl.19.15

Mana karsti mīļotā meita, sēklas ir iesētas un plāns, lai sagatavotu pasauli antikristam, visos sīkumos ir pabeigts. Visas pārmaiņas, kam jūs būsiet … Lasīt vairāk >


1098. Jūs pazīsiet šos nodevējus pēc viņu simboliskajiem žestiem, kas aizvaino Manu Dievišķību
Otrdiena, 2014.g. 8.aprīlis, pl.20.20

Mana karsti mīļotā meita, tie, kuri ir Mani ienaidnieki, nav tie, kuri netic Man. Nē, viņi ir tie, kuri labi zina, kas Es … Lasīt vairāk >


1099. Pestīšanas Māte: Manu Dēlu Jēzu Kristu nodos vēl viens Jūdas, un viņš būs apveltīts ar lielu varu
Trešdiena, 2014.g. 9.aprīlis, pl.15.30

Mans mīļais bērns, kad Jūdas Iskariots nodeva Manu Dēlu Jēzu Kristu, tam bija tālejošas sekas. Jo viņš bija … Lasīt vairāk >


1100. Mans viscienījamākais Bīskaps kļūs par objektu drausmīgai tiesas kļūdai
Ceturtdiena, 2014.g. 10.aprīlis, pl.17.22

Mana karsti mīļotā meita, kā lūst Mana Sirds dēļ Manu iesvētīto kalpu nožēlojamā stāvokļa un grūtajiem pārbaudījumiem, ar ko viņi vaigu vaigā saskarsies Manu ienaidnieku dēļ. Lasīt vairāk >


1101. Pestīšanas Māte: Jēzus visā bija tāds pats kā jūs, izņemot grēku, jo tas būtu bijis neiespējami
Piektdiena, 2014.g. 11.aprīlis, pl.15.22

Mans mīļais bērns, šai Misijai uzbruks septiņi kritušie eņģeļi, un viņi mēģinās maldināt Dieva bērnus, lai tie nepaliek uzticīgi Lasīt vairāk >