389. Viņiem ir jālūdz Man par vērīguma (atšķirtspējas) dāvanu
Pirmdiena, 2012.g. 2.aprīlis, pl.15.30

Mana mīļotā meita, tev tagad ir jānomierinās, jo to uzbrukumi, kuri nespēj pieņemt Manu Patieso Vārdu, turpināsies.
Tev nav atļauts aizstāvēt Manu Vārdu, bet tagad Es tev … Lasīt vairāk >


390. Vienīgi caur aizbildināšanas lūgšanām var tikt glābtas tās dvēseles, kas atrodas tumsā
Otrdiena, 2012.g. 3.aprīlis, pl.20.00

Mana mīļotā meita, pastāv periods starp tagad un „Brīdinājumu”, un Es vēlos, lai Mani sekotāji to saprastu. Jūsu intensīvās lūgšanas ir nepieciešamas, lai … Lasīt vairāk >


391. Lūdzu, lūdzieties Manu Dievišķās Žēlsirdības kronīti un Lielajā Piektdienā sāciet lasīt Manas Dievišķās Žēlsirdības Novennu
Trešdiena, 2012.g. 4.aprīlis, pl.01.00

Mana mīļotā meita, gandrīz jau ir pienākusi diena, kurā pasaule pārdomā Manu Nāvi uz Krusta.
Šis ir laiks visā 2012.gadā, … Lasīt vairāk >


392. Lielās Piektdienas dienā – jo īpaši šajā gadā – Es vēlos, lai atcerētos, ko tad patiesībā tā nozīmē
Ceturtdiena, 2012.g. 5.aprīlis, pl. 08.00

Lielās Piektdienas dienā – jo īpaši šajā gadā – Es vēlos, lai atcerētos, ko tad patiesībā … Lasīt vairāk >


393. Lieldienas – laiks, kad Manu Nāvi uz Krusta izskata pienācīgā veidā
Piektdiena, 2012.g. 6.aprīlis, pl.22.20

Mana mīļotā meita, cik stipri tu Mani mierini Manu bēdu laikā. Cik daudz tu Man dod mīlestības un mierinājuma, ko es tik ļoti gaidu … Lasīt vairāk >


394. Es esmu Baznīca. Es dibināju Baznīcu un Viņa nekad nevarēs nomirt
Sestdiena, 2012.g. 7.aprīlis, pl.10.00

Mana mīļotā meita, shizma, par kuru Es runāju, Katoliskajā Baznīcā ir sākusies.
Mana Mācība, kura nekad nemainījās no brīža, kad Mani Svētie Raksti bija … Lasīt vairāk >


395. Debesis un Zeme kļūs viens. Tās nevarēs pastāvēt viena bez otras
Svētdiena, 2012.g. 8.aprīlis, pl.15.30

Mana mīļotā meita, Manas valdīšanas laiks uz zemes tuvojas, un cilvēcei ir atlicis tikai nedaudz laika, lai pieņemtu Manu Žēlsirdību un nožēlotu grēkus.
Tāpat … Lasīt vairāk >


396. Vissvētā Jaunava Marija: Miera Laikmets( Ēra), par kuru Es runāju Fatimā, ir aizmirsts
Pirmdiena, 2012.g. 9.aprīlis, pl. 10.00

Mans bērns, kad pasaule pārdzīvo gala izmaiņas, cīņa par dvēselēm pastiprinās.
Sātans Katoliskajai Baznīcai nodarīs postu, un Es, Dieva Māte, tikšu Lasīt vairāk >


397. Vissvētā Jaunava Marija: Mans laiks, lai sadragātu čūsku, tuvojas
Otrdiena, 2012.g. 10.aprīlis, pl. 20.45

Es esmu jūsu mīļotā Māte, Zemes Karaliene. Es esmu Bezvainīgā Ieņemšana, Jaunava Marija, Jēzus, kurš atnāca miesā, Māte.
Mans bērns, Manas Bezvainīgās Sirds triumfs ir
Lasīt vairāk >


398. Naids pret tevi pieaugs. Tev teiks, ka šis darbs nāk no sātana
Trešdiena, 2012.g. 11.aprīlis, pl. 21.20

Mana mīļotā meita, kas ir iemesls tam, ka tu reizēm tiec pakļauta šaubām par žēlastībām, kuras Es tev devu?
Dāvana lasīt dvēselēs Lasīt vairāk >