71. Aizstāviet jūsu bērnu tiesības uz kristīgo izglītību
Sestdiena, 2011.g. 23.aprīlis, pl. 00:05

Mana mīļā meita, šodien ir laiks visiem tiem, kas tic Krusta Ciešanām, lai palīdzētu tās nest, tā, lai Manu Vārdu atkal varētu sadzirdēt visā pasaulē. Atgādiniet viņiem, … Lasīt vairāk >


73. Pie katras izdevības atgrieziet ticībā citus
Svētdiena, 2011.g. 24.aprīlis, pl.20.30

Mana mīļotā meita, šī diena ir ievērojama ar to, ka Es Augšāmcēlos no mirušiem, un piepildījās Mans apsolījums cilvēkiem, ka Mana Augšāmcelšanās palīdzēs jums visiem pacelties Debesu gaismā. Tagad … Lasīt vairāk >


74. Arābu sacelšanās izsauks globālos nemierus, Itālija izraisīs sabrukumu (krahu)
Otrdiena, 2013.g. 26.aprīlis, pl.20.10

Mana mīļotā meita, asaras, kuras Es izleju par visiem Maniem mīļotajiem bērniem pasaulē – vardarbības un spīdzināšanas upuriem – ir nebeidzamas. Mani nabaga dārgie bērni cieš … Lasīt vairāk >


75. Cilvēkiem ir neērti lūgt Man tiem piedot grēkus
Otrdiena, 2011.g. 28.aprīlis, pl.23.00

Mana mīļotā meita, tas tev tik īsā laika posmā ir bijis diezgan neparasts ceļojums. Es saprotu, ka tu esi nogurusi. Ātrums, kādā šie vēstījumi nonāk pie tevis, … Lasīt vairāk >


76. Pazemība, kas nepieciešama, lai ieietu Paradīzē
Piektdiena, 2011.g. 29.aprīlis, pl.15.15

Mana mīļotā meita, pazemība ir mācība, kas ir jāapgūst visiem tiem, kuri vēlas ieiet Manā Valstībā.
Pazemība norāda jūsu niecīgumu Manās acīs, kad jūs dziļi cienāt (godināt) Mani, jūsu … Lasīt vairāk >


77. Cilvēkiem visā pasaulē ir līdzīgas iezīmes
Sestdiena, 2011.g. 30.aprīlis, pl.20.45

Šodien, Mana mīļotā meita, Es priecājos par veidu, kādā tu Mani paklausīji. Tava paklausība, katru dienu apmeklējot Svēto Misi un saņemot Svēto Euharistija, ir Man patīkama. Tagad tu kļūsti … Lasīt vairāk >