Jaunie Pravietojumi atklāj pasaules notikumus, kas ievada 
Jēzu Kristus Otro Atnākšanu

BRĪDINĀJUMS Dieva Žēlsirdības Akts 

Vēstījumus, kas tiek saņemti no Debesīm caur Mariju, Dievišķo Žēlsirdību (Īrija), vēl rūpīgi izpēta Katoļu Baznīca. Oficiālais viedoklis vēl nav saņemts. Mēs aicinām tos lasīt kā dvēseles dienasgrāmatu un lūgties, lai Dievs mums ļauj saprast to patieso izcelsmi.

Vēstījumu pašā sirdī atrodas „Lielais Brīdinājums” – katra cilvēka dvēseles mistiska sastapšanās ar Dievu, par ko jau 1961.gadā Garabandālā vizionārēm vēstīja Dievmāte. Saskaņā ar Vēstījumiem, tam jānotiek ļoti drīz un ar vienu mērķi – pamodināt cilvēku sirdsapziņu un pārveidot cilvēci.

Bez tam, šeit tiek runāts par viltus pravieti – nākošo Katoliskās Baznīcas pārbaudījumu, trešo pasaules karu, antikrista atnākšanu un virkni daudzu citu notikumu, kas jau vistuvākajā laikā sagriezīs pasauli „ar kājām gaisā” un novedīs pilnīgā kontrolē visas pasaules tautas.

 Vēl visi vēstījumi nav pārtulkoti latviešu valodā. Jaunos vēstījumus pievienosim ik dienas. Ja vēlaties izlasīt visus vēstījumus, kādā no piedāvātajām turpat 40 pasaules valodām, apmeklējiet
www.thewarningsecondcoming.com